Сряда, 08 Януари 2014 23:30

Отпада „данък колиба“ от 2014г.

  Нов общински съветник положи клетва по време на декемврийската сесия на Общинския съвет. Това е инж.Антончо Иванов от БСП. Той заема мястото на подалия оставката си като съветник Стефан Стефанов. Инж.Иванов получи удостоверението си, че е избран за местен парламентарист от председателя на Общинската избирателна комисия Лидия Чингарска. Той беше утвърден от колегите си за зам.-председател на комисията по териториално селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности и транспорт и за член на комисията за младежта, спорта и туризма.

  Нова наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Павликени приеха съветниците. Отменянето на стария текст и гласуването на нов се наложи заради приемането на Закона за публичните финанси, който отмени Закона за общинските бюджети. По същата процедура се съставят и разчетите за сметките и средствата от Европейския съюз за 2014г.

  Приемането на новата наредба не е свързано с разходването на допълнителни финансови средства. Въвежда се изискването за средносрочно бюджетно планиране. Очаква се с нея да се постигне по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Община Павликени. Друг очакван резултат е поддържането на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на местната хазна.

  Повишава се данък сгради. От 2 на 2,5 промила се вдига годишният данък върху недвижимите имоти, решиха съветниците. Те гласуваха промени в Наредбата за определяне на местните данъци. Предложението на администрацията все пак е в долната граница на позволената от закона рамка – до 4 промила. От 1 януари влиза в сила решението да не се облагат с данък имоти с данъчна оценка до 1680лв. Това ще доведе до намаляване на очаквания облог през 2014г. и на набраните средства в местната хазна. Те се изразходват основно за осветление, за поддръжка и доставка на енергоспестяващи осветителни тела. При очакван приход от данъка за 2013г. от 300 000лв., очакваният разход за електроенергия е над 330 000лв. Това налага завишаването на размера на промила за облагане върху недвижимите имоти.

  За село Караисен сегашният 1 промил се увеличава на 1,3.

  От данък се освобождават сградите на храмовете, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, съгласиха се още съветниците.

  С 40% се облекчава годишният налог за превозните средства с мощност на двигателя до 74kW, снабдени с действащи катализаторни устройства, но които не съответстват на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“. 

  За съответстващите на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“ намалението е 50%, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – 60%. Категориите трябва да се удостоверят чрез представянето на документ, от който е видно съотвествието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

  Общинският съвет реши още Община Павликени да кандидатства с проект по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програмата за развитие на селските райони. Предвидени са 6 общински имота за залесяване, а финансирането на проекта по програмата е безвъзмездно.

  Закрива се отдел „Ремонт и поддръжка“ в общинска администрация. Всички специалисти, извършващи дейност и функции, отнасящи се до поддържането на общинските обекти и уличната мрежа, осъществявани от Общината, се прехвърлят към ОП „БКД“ и ще бъдат ръководени от директора на предприятието. Затова в БКД се разкрива нова дейност „Осветление на улици и площади“ и се отварят 4 щатни бройки към нея.

 

Прочетена 913 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.