Вторник, 04 Февруари 2014 17:14

Сесия на Общински съвет – Павликени - януари

Сесия на Общински съвет – Павликени

 

План за шестмесечието приеха съветниците

  План за работата си през първото полугодие прие Общинският съвет. На следващата сесия на 13 февруари ще бъде разглеждан и приет бюджетът на Община Павликени за 2014г., заедно с отчета на кмета по програмата за управление на общината за периода 2012 – 2016г.

  Мартенската сесия ще е на 20 март. Тогава ще се разглеждат отчетите по Плана за енергийна ефективност за периода 2013 – 2016 и на краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Общината. Съветниците ще се занимават и с отчета за изпълнението на бюджета за м.г.

  През март ще бъде приета и Програма за закрила на детето 2014г. и информация за изпълнение на интеграционните политики на Общината. 

  Финансовите отчети на МБАЛ-Павликени и на БКС в ликвидация ще разглеждат съветниците на 16 април, когато е четвъртата редовна сесия на ОбС. Докладът за изпълнение на годишния план за дейността на вътрешния одит през 2013г. също е включен в дневния ред, както и планът за дейността на одита за настоящата година. За април е предвидено и изменение на статута за присъждане на награди по случай Деня на славянската писменост.

  Те ще бъдат присъдени по време на заседанието на 20 май. Тогава ще се обсъжда и годишният план за развитие на социалните услуги в общината през 2015г.

  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ще отчете работата си на сесията на 19 юни.

 

 

440 хил.лв. събра Общината от продажби на имоти

  22 555,53лв. са събрани от наемите на общинските жилища през 2013г. Това е записано в отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, която съветниците приеха. Към края на годината в отдел „Общинска собственост“ се поддържат 53 досиета по сключени договори за наем. Не е предявяван интерес за закупуване на жилищата. 

  През м.г. са съставени 1064 акта за общинска собственост, от които 632 за частна и 432 за публична общинска собственост.

  На Общината е прехвърлена безвъзмездно училищната сграда на бившето СПТУ по промишлени технологии, заедно с четири етажа от ученическото общежитие.

  От дължимите суми по сключени договори за наем на общински търговски  обекти и терени в размер на 71 275,82лв., са събрани 63 879,84лв. 15 кафе-автомата са поставени в Павликени и по един в Бяла черква и във Върбовка. От тази седмица започва принудителното демонтиране на незаконно поставените машини, каза кметът инж.Манолов.

  438 874,26лв. са приходите от продажби през изминалата година. За продажба са обявявани земеделски земи с площ до 5дка, както реши по-рано през миналата година Общинският съвет.

 

 

 

Приеха Годишен план за младежта

  182 са регистрираните безработни младежи към края на 2013г., по данни на Бюрото по труда. Това е записано в анализа на предизвикателствата пред младежта в община Павликени, част от Годишния план за младежта за 2014г. Документът беше приет от съветниците. От официалните данни личи, че безработните висшисти са 18, а с образование под основното – 68. Възможност за младите да натрупат опит е Европейската доброволческа служба, посочва докладът. 

  „Към момента на територията на община Павликени няма регистрирана младежка организация. Вината не е в местната власт, която би подкрепила подобни организации, но не може да задължи и накара младежите да създават свои организации“, каза Христо Кавалски, председател на комисията за младежта, спорта и туризма.

  Намаляват престъпленията на малолетни и непълнолетни лица през 2013г., пише още в анализа. Разгледани са 27 възпитателни дела за противообществени прояви. 

  Годишният план разглежда приоритетите и специфичните цели, които Община Павликени си поставя в своята младежка политика. В плана са очертани основните насоки за работа с младежите в общината.

  Предвидените дейности обхващат юношите на възраст от 15 до 29 години. 

 

Съветниците си увеличиха заплатите

  Месечно възнаграждение в размер на 50% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец си гласуваха общинските съветници. За председателите на постоянните комисии и за заместник-председателите на ОбС размерът ще е 55%. При отсъствие от заседание на комисиите, месечното възнаграждение ще се намалява с 10%, а при отсъствие от сесия на съвета – с 20%. 

  От началото на годината са в сила измененията в Закона за местното самоуправление, които дават възможност на съветниците да си определят заплата. Павликенските местни парламентаристи са в „златната среда“, тъй като законът дава възможност възнаграждението им да е до 70%, но те приеха по-ниско ниво.

 

Още от решенията на последната сесия – четете в следващия брой.

 

Прочетена 1450 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.