Сряда, 06 Август 2014 15:48

Сесия на Общински съвет – Павликени – м.юли

Приеха план за работа до края на 2014г.

План за работата на Общински съвет – Павликени за второто шестмесечие на 2014г. приеха съветниците. Пет редовни заседания ще има до края на годината.

През август съветниците трябва да приемат Общинския план за развитие 2014-2020г., както и Стратегията за социални услуги. Тогава ще се разглежда и Стратегията за управление на общинската собственост. В дневния ред е и Правилникът за наблюдение, контрол и оценка на общинските политики за същия период. Съветниците трябва да приемат и процедурни правила за работата на Обществения съвет за наблюдение, контрол и оценка на общинските политики за развитие на Община Павликени.

За септември е планирано обсъждането на Общинска програма за закрила на детето за настоящата година, както и план за интеграционни политики в общината. Още един план – за действие за устойчиво енергийно развитие, трябва да приемат съветниците на 18 септември. Те ще представят и отчети за дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие.

Информация за направените промени по бюджета за третото тримесечие е точка от дневния ред за октомври. Сесията е на 30-ти. Тогава ще се отчетат и дружествата с общинско участие за 2013г., както и ОП БКД за първото полугодие на 2014г.

Календарът на културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на общината е заложен за 27 ноември. Тогава ще бъде представена и програмата за развитие на читалищната дейност.

Актуализация на бюджета ще се обсъжда през декември, заедно с план-сметка за дейностите по чистотата и определяне на промил за облагане с такса за битови отпадъци.

 

 

53,02% е изпълнението на приходите в бюджета

 

53,02% е изпълнението на приходите в местната хазна. Това сочи информацията за изпълнението на общинския бюджет през първото полугодие на 2014г., която съветниците приеха на юлската сесия.

При план 14 034 742лв., са постъпили 7 441 775лв. За сравнение разходите са 5 571 565лв.

Изпълнението на годишната задача за постъпленията е в рамките на очакваното, пише в информацията. Събрани са 648хил.лв. от данъци. Очаквано най-високо е изпълнението на данъка върху превозните средства. Общо декларирани са 7069 МПС, от тях 6702 са на физически лица, а останалите – на фирми. Тенденцията е за плащане в дните преди годишните технически прегледи, а очакването е за изпълнение на 100% на планираните приходи.

Патентният данък също бележи над 55% събираемост. Обхванати са 204 данъчно задължени лица. Констатирано е ежегодно намаление на работещите по патент, поради ниския праг за регистрация по ДДС и др. нормативни ограничения. 

Почти половината задължени са платили данъка върху недвижимите си имоти. 

Едва 371лв. влизат в хазната от туристически данък. Плановете са били за 1000лв. и се очаква да се изпълнят.

Общината има 170хил.лв. собствени приходи – от продажби и услуги и от наеми. 

762хил.лв. влизат в хазната от общински такси. Очаква се неизпълнение на планираните приходи, въпреки предприетите мерки за принудително събиране на вземанията от нередовни платци. За отчетния период са издадени 41 акта за узаконяване на задължения за такса битови отпадъци и за данък върху имотите в размер на 52хил.лв., а платените суми по тях са 34хил.лв. За 2014г. има подадени 522 декларации за частично освобождаване от такса „смет“ и 171 декларации за определяне на таксата според количеството.

15 942лв. са постъпили от концесии на кариерите в с.Върбовка и с.Вишовград. 38 136лв. са даренията за културни мероприятия, за КСУ и за кадастралната карта на Бяла черква.

5 571 565лв. са разходите. Най-голямо перо е образованието, следвано от социалните грижи и общите държавни служби. Изразходвани са 33хил.лв. за организация на Европейските парламентарни избори в общината. Покрита е издръжката на целодневните детски градини, подготвителните групи за училище, общообразователните училища, ученическите столове и извънучилищните дейности. Общината е купила земя край лагера в град Бяла. Общо за образование за полугодието са отделени 2,345млн.лв.

За социални дейности са похарчени 715хил.лв. Изцяло общинска дейност е Домашният социален патронаж, където са изразходени 147хил.лв. за обслужване на 231 лица. Покрита е издръжката на 12 пенсионерски клуба. По утвърдените държавни стандарти е разплатена дейността на Центъра за обществена подкрепа, на ЦНСТ, Дома за деца с умствена изостаналост в с.Михалци и Дома за стари хора в с.Караисен. 101 лица са били заети по програми за временна заетост.

Разплатени са и останалите дейности в общината.

 

 

 

Шест стоянки за таксита определиха съветниците

 

Две нови таксиметрови стоянки определиха общинските съветници. Така общият им брой става 6. За по четири автомобила са стоянките в района между Автогарата и ЖП гарата, както и до бившата сладкарница „Мери Бо“. До три коли могат да изчакват клиенти до автоспирката срещу магазин „Браво“ на ул. „Съединение“. За по два автомобила са стоянките в района на МБАЛ и в района на кафе-аперитив „При Коко“ на ул.“Ал.Стамболийски“. 

Открива се нова стоянка в град Бяла черква – срещу църквата „Свети Димитър“, за два автомобила.

Със своето решение общинските съветници намалиха на две години срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз.

Четири фирми извършват таксиметров превоз в общината. През юни те проведоха среща в Община Павликени и одобриха предложението за промени.

 

 

Общината кандидатства за модернизиране на Спортната зала

Община Павликени ще внесе свой проект за рекострукция и модернизация на Спортната зала в Министерството на младежта и спорта съобразно Наредба 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. Общинският съвет даде подкрепата си за проектното предложение.

На 8 май беше приета наредбата, чрез която държавата плаща за ремонт на спортни обекти, обекти за социален туризъм, поддръжка на материалната база. Кандидатстват общини, спортни федерации, спортни клубове и държавните спортни училища.

Проектното предложение на общината включва подмяна на настилката в голямата зала и в залата за тежести с комбинирана спортна настилка, подмяна на старите трибуни, съдийски столове, съоръжения за волейбол, хандбал, футбол на малки вратички, тенис и баскетбол, разчертаване на спортната настилка за различните спортове, подмяна на дограми и врати, подмяна на осветителни тела, предпазна мрежа за прозорци, удароустойчиви акустични плоскости, осигуряване на достъп за всички лица.

Стойността на планираните разходи е близо 700 хил.лв.

 

 

Утвърдиха три средищни училища

Три средищни училища утвърдиха съветниците. Това са СОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Св. Климент Охридски“ в Павликени и ОУ „Хаджи Димитър и Стефн Караджа“ в с.Караисен.

През учебната 2014/ 2015г. паралелки с брой ученици под нормативно определения минимум ще бъдат разкрити в училищата в с.Батак, с.Караисен, с.Недан и град Бяла черква. 

 

Прочетена 1490 пъти

13 коментара

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.