Неделя, 24 Август 2014 17:08

Община Павликени подписа договор по програма „Деца в риск“

  Павликени е една от деветте общини, които подписаха договори за изпълнение на проекти по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“, на церемония в Министерството на образованието и науката. Средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и са в размер на 2 244 037 евро за деветте проекта. Общините, които ще ги усвояват чрез одобрените си проекти, са Плевен, Смядово, Мездра, Средец, Павликени, Садово, Каварна, Исперих и Сливен.

  Проектът на Община Павликени е на стойност 221 525 евро и цели подобряване на благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване. Партньор на Общината е сдружение „Център за стратегии по проблеми на малцинствата“ от Варна.

  Основна цел на компонента е по-добра подготовка за училище на деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3-6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

  Проектите са насочени към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

  Строително-монтажни работи в шест детски градини се предвиждат по проекта. Ще бъдат обновени ЦДГ 1 „Осми март“ в Павликени, ЦДГ „Атанас Неделчев“ Бяла черква, ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Батак, ЦДГ в с.Върбовка, ЦДГ „Райна Княгиня“ с.Недан и ЦДГ „Буратино“ с.Стамболово. Предвижда се демонтаж на старите врати и прозорци, монтаж на PVC дограма, подмяна на осветлението и др. строителни дейности, както и доставянето на оборудване.

  В рамките на проекта се предвижда назначаването на двама ромски медиатори, както и допълнително възнаграждение за 18 педагози от щата на детските заведения, които ще имат работа по проекта. Трябва да бъдат проведени 60 беседи и фокус групи с родители, както и да бъдат осъществени по 64 часа занимания с децата. Проектът трябва да обхване 174 деца, чийто майчин език не е българският, от които бъдещите първокласници са 48. В детските заведения ще се отбележат и 8 празника и един Ден на толерантността. Ще бъдат създадени шест къта на занаятите, където ще се проведат 18 занаятчийски следобеда за запознаване с ромските традиционни занаяти. 3000 брошури с песни, приказки, предания и обичаи на ромската общност ще бъдат отпечатани и разпространени сред общността.

   В Павликени ще бъде проведена и кръгла маса с 40 участници.

  Договорите бяха връчени от министър проф. Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца. „Сега тези деца са почти 10%, нашата цел е да го намалим, а този ни стремеж съвпада и с амбициите на европейските ни колеги. Всички тук сме убедени, че ключът към благополучието, към развитието – това е образованието“, каза проф. Клисарова.

 

Прочетена 769 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.