Неделя, 08 Март 2015 20:57

118 лица са осъдени през 2014г. от Районен съд Павликени

  1387 дела са разгледани в 1321 заседания през 2014г. в Павликенския районен съд. От тях 895 са били граждански дела, а 495 – наказателни. Свършени са 1278 дела, като 91 на сто от общия им брой са приключили в срок до 3 месеца. Осъдените лица през 2014 година са 118, от тях 4 непълнолетни. Две лица са оправдани по повдигнатите им обвинения. Най-много са осъдените лица за престъпления против собствеността, следвани от тези за общоопасни престъпления, за престъпления против стопанството и за престъпления против личността.

  Преобладават наказанията лишаване от свобода до 3 години – общо 47 броя. От тях за 35 е отложено изтърпяването на наказанието с изпитателен срок. Следват пробациите, глобите. Постановени са и 13 ефективни присъди лишаване от свобода.

  През миналата година съдиите в Районен съд Павликени са работили при висока натовареност, в намален състав, без профилиране по материя. Средната месечна натовареност спрямо общия брой разглеждани дела е 38,5 на съдия. При това повечето обжалвани съдебни актове са потвърждавани от въззивните и касационните инстанции. Като цяло натовареността в работата на съдиите в Районен съд Павликени е била над средната за страната.

  ДСИ е работил по 560 изпълнителни дела и е събрал за миналата година 96 095 лева, което е повече от събираните суми в предходните години. През последните две години Павликенският районен съд организира Дни на отворените врати с цел засилване доверието в съдебната институция, повишаване на правната култура на гражданите и осигуряване на прозрачност на работата на Районния съд.

 

Прочетена 2383 пъти

15 коментара

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.