Вторник, 07 Април 2015 21:51

Първа мащабна анкета за мнението на младите хора проведоха в Павликени

  Първо мащабно проучване за мнението на младите хора в община Павликени организира Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта. Той проведе анкета, в която участие взеха 610 лица на възраст от 14 до 35 години. Резултатите от нея бяха оповестени в средата на март и ще бъдат основата за провеждане на младежката политика на Общината в следващите години. 

  Анкетирани са млади хора от всички населени места в общината. Най-голям брой сред тях са учащите (80%), следвани от безработните (13%) и работещите (8%).

  Младите хора посочват, че биха се ангажирали с обществени проблеми, ако лично ги засягат (46%) или ако могат да обединят сили със свои връстници за постигането на общи цели (35%). 19% от отговорилите посочват стремеж да помогнат на група хора.

  Над 54% от юношите искат да участват в младежки клубове и сдружения на местно ниво, като най-интересни за тях са темите: „спортни дейности“, „развлекателни дейности“, „образование“ и „здраве“.

  Сигурността и спокойствието в Павликени и останалите селища от общината са откроени като основна причина родните места да са привлекателни за младите хора, като 38% я посочват като водеща. 25% посочват подкрепата в семейството, а 23% - природната среда.

  Игрище за волейбол, боулинг писти, велоалеи, рампи за скейтборд и писта за мотосъстезатели искат юношите в Павликени. В отговор на свободен въпрос младите хора изброяват какво липсва като възможност за прекарване на свободното време в община Павликени. Те посочват още повече паркове и детски площадки, откриване на кино в града, повече концерти и дори отварянето на мол.

  Стартирането на собствен бизнес е най-добрата възможност за професионална реализация в Павликени, смятат 36% от отговорилите. За 23% това е по-доброто образование. По 14% залагат на работата в администрацията или в селското стопанство.

  Наличието на собствена фирма би задържало младежите да не напускат Павликени, отговарят те. Важно за тях е и подобряването на градската среда, здравеопазването и образованието. 

  Младите заявяват, че с готовност биха се включили в обучения и стажове в страната и чужбина, за да повишат своята квалификация.

  Едва 12% от тях биха участвали в доброволчески инициативи, но 24% биха пътували в чужбина за младежки обмен.

  Почти 62% от запитаните са запознати с правата и възможностите си за участие в живота на общината и региона, сочат техните отговори. От друга страна, почти 70% от младите не познават Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, изготвена от Съвета на Европа, и над 60% от тях не разпознават съществуващите младежки структури на общинско ниво. Над 70% от отговорилите не са участвали в дискусии, кръгли маси и друг тип обществени форуми по актуални теми.

  Младите хора в Павликени се вълнуват от спорт и развлекателни дейности. Те посочват като най-интересни за себе си тези две теми (всяко с по 16%), образованието, работа/кариера и здраве (всяко с по 14%), бизнесът събира 8%, а професионалното ориентиране – 7%. В дъното на класацията се нарежда литературата, която вълнува точно двама от запитаните, както и филмовото изкуство, което е интересно само за 1. Малко по-висок е интересът към политиката – 2%, а изкуствата общо събират 9%.

  Безработицата и ниските доходи са посочени като основни проблеми на подрастващите днес. Липсата на работа е най-голям проблем според 29% от запитаните. 24% посочват ниските доходи. Ограничените възможности за развлечения са проблем според 13%, а взаимоотношенията между хората – за 8%. Сред социалните проблеми, анкетираните открояват бедността, употребата на алкохол и наркотици и дискриминацията.

  Помолени да посочат основния проблем на своите връстници и приятели, младите хора на Павликени отбелязват употребата на алкохол и на наркотици – по 17%. Тютюнопушенето е посочено като проблем само от двама от анкетираните. Все пак водеща е социалната бедност – 18%. Младите оценяват и наднорменото тегло като проблем (8%), психологическите проблеми (8%), дискриминацията (10%) и домашното насилие (5%).

  Интернет остава основен източник на информация за подрастващите. Втори информационен канал е училището, следвано от разговорите с близки и познати. Младите почти не разчитат на традиционните медии като вестници, информационни сайтове и радиа, за осведомяване. Те посочват и фейсбук като искана от тях среда за комуникация.

„Павликенски глас“ се обърна към няколко от членовете на Обществения консултативен съвет по въпросите на младежта за коментар на публикуваните резултати:

 

 

Атанаска Петкова, главен учител в ОУ "Филип Тотю", с.Върбовка:

Нормално е младите да искат повече работни места

 

-  Как оценявате резултатите от анкетата? Изненада ли Ви някоя от посочените цифри?

- Според мен резултатите от анкетата са актуални и показват реалистично вижданията и очакванията на младите хора в община Павликени. Не ме изненадва никой от резултатите. Изненада ме малкият брой анкетирани неучащи. По-големият процент участници в анкетата са ученици във възрастовата група до 18-19 години.

- Кои са основните изводи за Вас след направената анкета?

- Основният извод за мен е, че младите хора в общината са наясно в общи линии с проблемите в общината. За нормално смятам исканията им да са преобладаващо насочени към осигуряване на работни места, собствен бизнес, спортни и развлекателни дейности.

- Как изводите от анкетата ще повлияят в ежедневната Ви работа?

- Резултатите от анкетата ще са полезни за ежедневната ми работа като учител и класен ръководител в посока превенция на употребата на наркотици и алкохол, професионално и кариерно ориентиране.

 

 

 

Емилия Цветанова, пом.-директор, ОУ „Св. Климент Охридски”:

За професионалното ориентиране може да се работи още в прогимназиалния етап

 

-  Как оценявате резултатите от анкетата? Изненада ли Ви някоя от посочените цифри?

- За мен бяха изненада отговорите на въпроса за възможностите за прекарване на свободното време в община Павликени. Анкетираните посочват, че такива липсват, а в действителност са осигурени такива - извънкласни дейности, спортни клубове, турнири и т.н.

Изненадана съм от оценката на младите хора по отношение на реализацията в селското стопанство и държавната администрация. И двата възможни отговора са получили приблизително еднакви проценти. Считам, че в община Павликени селското стопанство е един от основните източници на доходи. Създадени са възможности и за подготовка на кадри в лицето на Професионалната гимназия в Павликени.

Изненадана съм, че приблизително 1/3 от анкетираните посочват прекомерната употреба на алкохол и наркотици като основен проблем на младите хора.

- Кои са основните изводи за Вас след направената анкета?

- Младите хора не получават достатъчно информация за възможностите за прекарване на свободното време. Твърде късно започва работата с тях по отношение на професионалното им ориентиране.

- Как изводите от анкетата ще повлияят в ежедневната Ви работа?

- Длъжността, която заемам в ОУ „Св. Климент Охридски” Павликени, ми дава възможност да участвам в разработването на проекти, които имат за цел да осмислят свободното време на младите хора. Винаги сме се стремили да отговорим на желанията на учениците и да развиваме клубните форми.

Считам, че може да се работи за професионалното ориентиране на учениците още в прогимназиален етап на образователната степен.

Необходима е намесата на специалисти, които да изяснят в каква степен употребата на алкохол и наркотици са проблем за младите хора и респективно за община Павликени.

 

Прочетена 1324 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.