Неделя, 08 Ноември 2015 15:32

Природонаучният музей в Бяла черква с 30-годишна история

   Дарителската традиция в Бяла черква има дългогодишна история. Стотици са имената на хората, дарявали на селището, на читалището, на музеите, училището и църквата. 

   Eдна от големите дарителки от нашето съвремие е Светлина Антонова Трифонова – създателка на природонаучната експозиция в Бяла черква, посветила десетилетия от живота си на изучаването на историята и природата на родния край. През месец май тази година се навършват 30 години от откриването на Природонаучния музей „Към природата с любов”.

   Светлина Трифонова е била старши преподавател по биология в Института за детски и начални учители в София от 1961 г. до 1983 г. Изследователската и събирателската й работа в областта на биологическите науки продължава повече от 60 години. Наследила от родителите си не само волята и желанието да дарява, но и интереса към историята на родния край, към живота и дейността на видните му личности, тя прави редица краеведски и родови проучвания.

   Историята на създаването на Природонаучния музей започва с предложението на Светлина Трифонова пред ръководителите на Бяла черква още през 1982 г. През 1983 г. започва подготовката на помещенията и изработването на витрините. Особени заслуги има тогавашният кмет на града Веселин Галев. Той с радост приема идеята и многократно помага за осъществяването ѝ: осигурява дървен материал и стъкла за витрините, превоз до гр. София за транспортиране на голяма част от експонатите, които са събирани в дома на госпожа Трифонова. 

   През 1985 година в Бяла черква се честват две бележити юбилейни годишнини: 150 години от рождението на Бачо Киро Петров и 150 години просветно дело. На тях е посветена инициативата за създаването на природонаучна музейна сбирка „Към природата с любов”. Светлина Трифонова дарява 9816 броя природни образци от живата и неживата природа и 110 тома природонаучна литература и се заема с уреждането на експозицията. Тя получава подкрепата и съдействието на местната власт, уредника на музея и читалищните работници. За уреждането на експозицията е предоставен третият етаж от сградата на Потребителната кооперация „Защита”. С доброволен труд в благородното дело по уреждането на експозицията се включват: Йорданка Йоакимова и Валери Йоакимов, Ангел Петров, Димитър Сейков и Денка Сейкова, Димитър Кюркчиев, дърводелците Борю Матеев и Ангел Минев, стъкларят Иван Михалев Паунов, Йосиф Кюркчиев. Д-р Весела Нацкова /микробиолог от Бяла черква/ и д-р Пепа Пенчева, които през тези години работят в Института за заразни болести, осигуряват петри за съхраняване на семена, билки и др. Препараторните стъкленици с капаци са подарени от колеги на Светлина Трифонова и от винарския институт в гр. Плевен.

   Създаването на единствената по рода си във Великотърновски регион природонаучна музейна сбирка „Към природата с любов” бележи постижение в развитието на музейното дело в града. Тя е открита на 24 май 1985 г. и утвърдена с Решение на Комитета за култура - гр. София от 6 януари 1988 г.

   В продължение на 15 години експозицията се помещава в кооперативната сграда, но поради тежки повреди по покривната конструкция и предвид малките стаи, с които разполага, става наложително да бъде потърсен нов дом за ценната колекция. През 90-те години на миналия век населението в селището намалява, респективно и броят на учениците в основното училище. Всички ученици от първи до осми клас се събират в сградата на началното училище. През 2000 година след извършен частичен вътрешен ремонт сбирката е пренесена и експонирана в три от училищните стаи на втория етаж на сградата. През 2005 година един родолюбив белочерковец – Любен Рабчев - племенник на Светлина Трифонова, който от дълги години работи и живее в САЩ, прави дарение на стойност 10000 долара за ремонт на етажа в училищната сграда, където е разположена експозицията. С тези средства са обновени стълбищата към втория етаж, таваните, подовите покрития и са пригодени още две експозиционни зали и хранилище. Новата разширена и обогатена експозиция е открита на 7 юли 2005 г. в чест на 175-годишнината от рождението на Бачо Киро и 20-годишнината от създаването на природонаучната музейна сбирка. 

   Днес експозицията е разположена в пет зали на площ от 400 кв.м на втория етаж на бившата училищна сграда. Изключително богата сбирка от природни образци. Експонатите са подредени на екологичен принцип в следните екосистеми, образуващи разделите на музейната експозиция: Гора; Ливади и пасища; Поле; Воден басейн; Насекоми; Нежива природа.

   Поради големия обем на дарението, съобщението няма за цел да направи пълен преглед на цялата сбирка, а да се представят само някои експонати, които предизвикват особен интерес сред посетителите.

  Колекцията наброява 9960 фондови единици, сред които 39 броя рудни и 75 броя нерудни полезни изкопаеми. Водният басейн е представен с особеностите на морската и сладководната флора и фауна. Тук са намерили място червени, кафяви и зелени водорасли от българската акватория, растения на крайморските пясъци, образци от черноморската фауна като морско конче, високомуцунеста игла, морско шило, пясъчна скарида, ушата медуза, морски жълъди, калкан, много миди и няколко вида раци (обикновен, тревен, мраморен, мъхест и рак-плувец). Сладководната флора и фауна също е богато представена чрез хербаризирани растения и препарирани птици и животни. Някои от тях са събирани по поречието на река Росица, която протича край Бяла черква. 

   Колекцията от насекоми е изключително богата и интересна. Експонатите се съхраняват в ентомологични кутии, в които са поставени и надписи с латинското и българското им наименование, разред, вид, семейство и описание. Колекцията дава знания за насекомите от разреди скакалци, ципокрили, твърдокрили, правокрили и някои семейства бръмбари, но най-многообразен е светът на пеперудите. Във витрините се намират повече от 300 броя дневни и нощни пеперуди - представители на семейства Белянки, Сатириди, Многоцветни, Пъстрянки, Синевки, Огневки, Вечерници, Копринарки, Нощенки, Качулатки и др. В залата с насекомите са представени и бубарството и пчеларството. Колекцията от пеперуди е гостувала за участие във временни изложби в РИМ-В.Търново и ИМ-Полски Тръмбеш.

   Знания за растенията и животните в полето дават експонатите и таблата в зала „Поле”, сред които са хербаризирани полски плевели, бобови, зеленчукови, маслодайни и захародайни култури, препарирани животни – вредители и приятели на полето (лалугер, сива врана, пъдпъдък и смок). Влакнодайните растения памук, лен и коноп са поотделно представени освен с растенията и с технологиите на преработване до образци от крайната продукция. Предвид особеностите на почвата и климата в Дунавската равнина, тук се отглеждат най-вече житни култури. В природонаучната експозиция се съхраняват 33 вида царевица, 42 вида пшеница, 6 вида ечемик, 12 вида овес, просо и ръж. Тук са показани и различни сортове грозде, които се отглеждат в този регион, както и плодовете на овощни дървета, яйца на домашни птици и т.н.

   В залата, посветена на гората, посетителите могат да видят хербаризирани образци от дървета, храсти, папрати, лишеи, мъхове и гъби, билки, лекарствени растения, ливадни треви, горски плодове. Сред най-интересните експонати са препарираните дневни и нощни птици (бухал, кукумявка, сова, кръстат орел, керкенез, кос, сврачка и др.).

   Дарението на Светлина Трифонова включва и геоложки, почвени, геоморфоложки, тектонски и други карти на България, а също и геоложка карта на Павликенски район и карта на местностите в землището на Бяла черква, карти, проследяващи пътя на белия щъркел, енциклопедии и сборници с природонаучни публикации и двата тома на Червената книга на България.

   През годините госпожа Трифонова е изработила множество учебни табла и информационни материали, които и днес използваме в работата по образователни музейни програми.

   През 2004 г. Светлина Трифонова изработи и подари на Историческия музей в Бяла черква родословното дърво на Цона Добрева (майката на Бачо Киро). В него тя е отразила пълните родословия на Бачо Киро, братята му – поп Гавраил Трифонов и Христо Трифонов, и сестра му Анка Трифонова. Родословието е пълно представено и в него са вписани всички наследници, родени до 2004 г. То беше представено на научната конференция на 7 юли 2005 г., посветена на 175-годишнината от рождението на Бачо Киро, и пред потомците, присъствали на срещата на Бачокировия род.

   През 2004 г. Светлина Трифонова направи голямо дарение на новата етнографска експозиция – сватбената ракла с чеиза на Ана Попгавраилова- дъщерята на поп Гавраил /братът на Бачо Киро/, оригинални фотографии и документи от живота на нейни родственици, на видни просветни и обществени дейци.

   Светлина Трифонова умира на 2 август 2012 г. в София и е погребана в Бяла черква.

   На първа страница в книгата за историята на създаването на Природонаучния музей тя пише: „През целия ми живот и работа аз се ръководех от две неща: Природата и България!”.

   Благодарение на голямото дарение на госпожа Трифонова в Бяла черква отваря врати единствената в региона природонаучна и природозащитна експозиция, което е ценен принос в развитието на музейното дело.

Анастасия Георгиева

Исторически музей – Бяла черква

 

Прочетена 667 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.