Петък, 08 Януари 2016 17:09

Председателят на Общински съвет – Павликени Ваня Антонова: „Вярвам, че с всички колеги ще обединим усилия, за да оползотворим потенциала на общината“

  Икономистът Ваня Антонова е жена със забележителна професионална биография. Вече 7 години в качеството си на прокурист ръководи реномираното предприятие за производство на облекла “Елит” АД – Павликени. При нейното управление фирмата просперира, добивайки сериозен авторитет сред чуждестранните си контрагенти. В „Елит“ АД Ваня Антонова постъпва още през ноември 1998 година като началник отдел ”Кадри и управление на персонала”. Две години по-късно тя става зам.-директор. След успешната й работа на този пост, изборът за прокурист е повече от логичен. Управленските й умения и аналитичният подход при решаване на проблемите я правят отличен мениджър.

  Възпитаничка е на свищовската икономическа академия, която по онова време се е наричала ВФСИ “Д.А.ЦЕНОВ”. Притежава допълнителни квалификации за оценител на земеделски земи, оценител на цели предприятия и синдик. 

  Професионалният й път започва през 1986 г., когато постъпва на работа като експерт, определящ себестойността на произвежданата продукция в Ремонтен завод гр. Павликени. По-късно работи в местния клон на Бюрото по труда, където започва като главен специалист, става ръководител на сектор и началник отдел.

  Ваня Антонова е човек с авторитет, познат с принципите и последователността си. Семейна е, има една дъщеря. 

  Новият председател на ОбС - Павликени бе избрана за общински съветник с листата на ПП ГЕРБ. 

 

- Г-жо Антонова, формира ли се „тройна коалиция“ зад издигането Ви като председател на Общински съвет Павликени?

- Моята номинация бе направена от групата на ГЕРБ. Използвам възможността да благодаря на колегите за доверието и за единодушното им решение да предложат мен. Това предложение бе подложено на тайно гласуване по време на първата сесия на Общинския съвет. Бях подкрепена от общо 11 общински съветници. Заради тайната на вота, няма как да знам членове на кои групи са гласували за мен.

Така или иначе, аз ще ръководя един орган, формиран по волята на хората от общината. Пред мен не стоят въпроси за политическата украска на колегите ми в местния парламент. В своя професионален живот съм успяла да докажа, че съм диалогичен човек и екипен играч – това ще е така и през следващите четири години в местната власт. Има една интересна мисъл на Уолтър Липман, че когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно. Ценното на Общинския съвет е именно това – хора с различни познания и ресурси, хора с различни политически пристрастия, които обсъждат и вземат решения, поглеждайки към дадено предложение или към даден проблем по различен начин. В края на краищата няма да е полезно всички в Общинския съвет да мислят еднакво.

- Кои са Вашите приоритети като председател през новия мандат?

- Градът и населените места имат сериозен потенциал и аз вярвам, че с всички колеги ще успеем да обединим усилията си, за да го разгърнем и оползотворим.

Мога категорично да заявя, че групата на ГЕРБ ще подкрепя всички предложения на администрацията, които са в услуга на нашите съграждани. Винаги съм била привърженик на градивното и ще работя така, че да не допускам безсмислено противопоставяне.

В Община Павликени има нужда от повече прозрачност и граждански контрол при разходването на публични средства. Искам всички важни проекти да се обсъждат наистина детайлно в пленарната зала на Общинския съвет, като приканвам гражданите редовно да присъстват на нашите сесии.

Дневният ред на заседанията на Общинския съвет ще бъде предварително оповестяван не само в сайта на Общината, но и чрез всички други информационни канали, включително социалните мрежи. Прозрачността, към която се стремя, не е самоцел – местната власт е длъжна да се съобразява с мнението на хората.

Мисля обаче, че приоритетите не са постоянна величина и могат да се променят в зависимост от потребностите на населението в общината. 

- В своето встъпително слово казахте, че това е първият Ви досег с местната власт. Според вас, кои са дефицитите в комуникацията между институциите и гражданите, които трябва да бъдат преодолени?

- За краткия период от началото на мандата не бих могла все още да преценя всички дефицити, имам поглед от позицията на гражданин. Като председател на Общинския съвет ще провеждам регулярни приемни за жителите на общината. Мисля, че именно срещите „очи в очи“ с хората са това, за което представителите на местната власт трябва винаги да имат време.

- Кои са основните каузи, които представителите на ГЕРБ ще защитавате в новия Общински съвет?

- Колкото и клиширано да звучи, каузата на обществения интерес винаги е била наша единствена кауза. Представители на ГЕРБ в павликенския Oбщински съвет има от 2007 година. През цялото това време с поведението и постъпките си нашите общински съветници са доказвали именно това. Радвам се, че след всеки местен вот групата на ГЕРБ в Общинския съвет се увеличава, защото това ни прави един сериозен коректив и застъпник на интереса на гражданите.

Хубаво е, че правителството на Борисов отново успя да възстанови спрените програми и да осигури на регионите възможността да се възползват от европейско финансиране. Вярвам, че занапред в Павликени усвояването на средства ще бъде резултат на добре обмислени решения, които да кореспондират с общинския план за развитие до 2020 г. Доколкото това зависи от групата на ГЕРБ в ОбС, повече няма да се работи „на парче“.

- Вие бяхте председател и на временната комисия, която изработи Правилника за дейността на ОбС. Какво е заложено в него?

Общинският съвет определя самостоятелно своята вътрешноорганизационна структура – брой, състав и наименование на постоянните комисии, организация на работа и др. Тези въпроси, както и редица други, се регламентират в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, който се приема в началото на мандата.

Правилникът за организация и дейността на ОбС – Павликени в мандат 2015-2019 г. е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната администрация. В него са заложени основните задължения на председателя на ОбС, на общинските съветници, формирани са постоянните комисии. Регламентирано е провеждането на заседанията, внасянето, разглеждането и приемането на предложенията, контрола, осъществяван от ОбС, взаимодействието на ОбС с общинската администрация, участието на гражданите в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.

На редовно заседание на ОбС, проведено на 19 ноември, правилникът вече е приет с гласовете на общия брой избрани съветници – 21.

- Колко и кои ще бъдат комисиите в новия Общински съвет?

- Постоянните комисии в Общинския съвет са девет. Те са: Комисия по икономическа политика, бюджет и финанси, Комисия по общинска собственост, земеделие и гори, Комисия по здравеопазване и социални дейности, Комисия по образование, култура и духовни ценности, Комисия по териториално-селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности и транспорт, Комисия по административно-правни въпроси, обществен ред и законност, Комисия по регионална политика, евроинтеграция, интеграция на малцинствата и етнически въпроси, Комисия за младежта, спорта и туризма, Комисия по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 

Искам да подчертая, че гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет, както и да участват в техните заседания. Затова ги призовавам към по-голяма гражданска активност, за да може да усетят, че участват пряко в управлението на нашата община.

 

Прочетена 1331 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.