Брой 9 (772) / 2015
Ученическите съвети при ОУ „Св. Кл. Охридски“ и СОУ „Бачо Киро“ в Павликени присъстваха като гости на последното заседание на Общинския съвет, за да се запознаят с работата на местните парламентаристи. В тяхна чест дневният ред на заседанието беше променен и като първа точка беше обсъдена и приета Общинската програма за закрила на детето 2015. Приоритети в Програмата за закрила на детето са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване здравето на децата – разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца, насърчаване участието на децата и провеждане на реформи в грижите за децата, закрила на децата от всякакви форми на насилие, злоупотреба и експлоатация, създаване на условия за повече култура, спорт, осмисляне на свободното време и развитие способностите на децата. Програмата е разработена подробно по дейности и отговорни за изпълнението й институции, а по време на дебата общинските съветници направиха множество допълнения и уточнения по нея, което доказва, че са се отнесли твърде сериозно и отговорно към задълженията си…
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
Нов план за действие на Община Павликени за интеграция на българските граждани от ромски произход и на други граждани от уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, прие Общинският съвет на последното си заседание през март. Планът е в изпълнение на съществуващата областна стратегия за решаване на проблемите през периода 2015-2017 година. Планът е втори етап от изпълнението на националния план. Той има за цел да преодолее изолацията и да помогне за интегриране в обществото на хората от маргинализираните групи, да подобри адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа, да мотивира и стимулира хората в риск сами да се справят с проблемите си, да активизира гражданското общество за толерантност и съпричастност към хората в неравностойно положение. Към приетия план е направен анализ на демографското състояние в общината. По данни от последното преброяване на населението от 2011 година в община Павликени живеят близо 22 хил. души, от тях като българи са се самоопределили 19 376. Турци са се нарекли 1694 души, роми – 439, други – 149 и 130 не са се самоопределили.…
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
Община Павликени стана една от първите общини на областта, в която представители на Областния информационен център оповестиха данните от направените анкети сред гражданите относно предпочитанията им за бъдещо насочване на отпусканите от Европейския съюз средства. Целта на проучването е да се популяризират новите оперативни програми за финансиране на проекти с европари, насърчаване на нови бенефициенти, популяризиране на добрите практики досега, запознаване с дейността на 28-те информационни центъра към областните управи в страната и т.н. В Павликени Светослав Стефанов от Областния информационен център запозна присъстващите на срещата в сградата на Общинската администрация с данни от направената в общината анкета. Той съобщи, че при направени общо за областта 431 анкетни карти, в Павликени са пожелали да се включат 36 души. Макар и без претенции за представителност, анкетата все пак в основни линии е показала точно настроенията сред гражданите. Най-много от анкетираните са посочили като потребности за бъдещо европейско финансиране подобряването на състоянието на улиците, тротоарите и междуселищните пътища, с конкретизиране за улиците по селата и пътя Павликени-Полски Тръмбеш. Други конкретно посочени обекти, нуждаещи се от средства за ремонт и реконструкция, са: ремонт…
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
На 25 и 26 март къща музей „Цанко Церковски” оживя с усмивките, песните и танците на малките посетители. Пъстроцветната градина гостоприемно посрещна участници и гости на Благовещение. Учениците от групата за автентичен форклор „От извора” при НЧ „Бачо Киро-1869” с ръководител Живка Денчева пресъздадоха обичаите на този празник, който се свързва с идването на пролетта. Всичко, започнато на този ден, ще е добро и ще има хубав край, споделиха децата. Това е денят в, който пчеларите пускат пчелите от кошерите, за да им е „благ” медът, прелетните птици се връщат от топлите страни и известяват, че зимата си е отишла, закукват кукувиците. Учениците от ОУ „Бачо Киро” с директор Зорка Петкова също се включиха в празничния ден и всички прескочиха огъня, за да се предпазят от лоши болести и от ухапвания от змии и гущери. На следващия ден музеят отново оживя с усмивките, песните и танците на малките посетители. Родната къща на Церковски беше домакин на образователната програма "Здравей, музей!", в която се включиха деца от ЦДГ "Вяра, Надежда, Любов" Павликени и ЦДГ "Атанас Неделчев" Бяла черква. С изключителен интерес…
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
Майсторските изделия на учениците от Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, които са създадени в клубовете по проект „Успех“, впечатлиха великотърновци. В старата столица беше организирана изложба, в която всяко училище с подобни кръжоци представи своята дейност. Организатор на изложбата беше Регионалният инспекторат по образованието. Красиви изделия, създадени с техниката декупаж върху стъкло и върху дърво, изделия от вестникарска хартия и други красиви предмети за декорация подреди клубът „Обичам да правя красиви неща“. Клубът „Приятели на природата“ показа сглобени от учениците хранилки и къщички за птици. Клуб „Журналист“ пък беше изпратил за изложбата няколко броя от своя вестник „Кво да е“. За своите успехи ПГАТ получи грамота от Регионалния инспекторат.
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
По повод навършването през март на 25 години от създаването на Синдикалната организация на учителите в България – СБУ, Общинската синдикална организация в Павликени се включи в националната инициатива за засаждане на дръвчета. На 28 април в двора на най-старото в Павликени училище ОУ "Св. Кл. Охридски" синдикалистите засадиха красива магнолия. Цветовете, които ще ухаят в двора на училището, ще бъдат в лилаво. В същия цвят е и логото на най-големия учителски синдикат в България. В началото на м.април беше подписан и новият колективен трудов договор на учителите в общината.
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
Навръх Международния ден на Земята, 22 април, в Бяла черква отбелязаха 30-годишнината на Природонаучния музей „Към природата с любов” и 95 години от учредяването на пчеларското дружество. Празникът беше отбелязан с откриване на две изложби и с акция по засаждане на декоративни храсти в градината пред музея. Държавен архив – В.Търново гостува в музея с документалната изложба „Марко Вачков”, която разказва за живота и дейността му като общественик и читалищен деятел, посветил години от живота си на нововъведения в областта на пчеларството и лозарството. През 1908 г. той основава в Сухиндол пчеларско дружество с 50 членове и обзавежда пчелин със 100 пчелни семейства, който става училище за новите пчелари. Урежда в страната над 40 курса по пчеларство, участва в много пчеларски изложби, редактира списание „Пчела”, издава книги, чете реферати по пчеларство у нас и в чужбина. Исторически музей – Бяла черква подготви изложбата „Пчеларство и пчеларски традиции в Бяла черква”, в която са показани архивни снимки и документи от фонда на музея, лични вещи и пчеларски пособия, използвани от местни пчелари в миналото и днес. Посетителите могат да видят оригинали…
Публикувана в Брой 9 (772) / 2015
Страница 2 от 2