Вторник, 12 Февруари 2019 00:00

8,83 млн.лв. ще инвестира Общината в различни обекти през годината

19, 82 млн. лв. е бюджетът за 2019 г.,

 

Бюджетът на Община Павликени за 2019 г. в размер 19 816 490 лева беше приет от Общински съвет Павликени. 

„Това е бюджет на надграждането. С него отново надхвърляме изискваното от общините по закон и добавяме множество дейности и задачи, които да направят живота на нашите съграждани по-добър. Основната цел, която си поставяме с Бюджет 2019, е запазване на финансовата стабилност, оптимизиране на разходите, повишаване ефективността при управление на общинските ресурси и увеличаване обема и качеството на предоставяните услуги“, подчерта в словото си кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов. Той допълни, че бюджетът е консервативен. „Ние планираме разумно, без излишни рискове. Така напредъкът е бавен, но стабилен и видим за всички жители и гости на община Павликени“, каза градоначалникът. 

Той открои програми като „Ин витро“, „Граждански инициативи“ и „Местни инициативи“, които са успешни през годините и през 2019 г ще имат сигурни бюджети. 

По отношение на приходната част инж. Манолов посочи, че се запазват умерено ниски нива на данъци в общината. „За поредна година ставките при местните данъци и таксата за битови отпадъци остават непроменени за нашите съграждани. С едно-единствено изключение – заради промените в ЗМДТ от страна на Министерски съвет, се наложи да увеличим данъка върху МПС, и то стараейки се да сме под средноаритметичните стойности на предложените граници“, каза инж.Манолов.

Съпоставката на бюджетната рамка за 2019 г. с тази за 2018 г. показва, че държавните субсидии за общината са увеличени с 1 602 087 лв., или 13,70 %, в това число е общата субсидия за делегираните от държавата дейности, която е увеличена със 1 525 687 лв., или 16,34 %. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2019 г. е 1 563 500лв. 

Средствата за зимно поддържане са 144 500 лв. и спрямо 2018 г. са увеличени с 13 100 лв., или 9,97 %. 

Инвестиционната програма е в размер на 8 831 682 лева, в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи – 736 400 лева, собствени бюджетни средства – 1 083 499 лева и от други източници – 7 011 783 лева.

„И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и ще кандидатства по програми за усвояване на средства от европейски фондове. Очакваме до края на годината успешно да завърши строителството на вече одобрени проекти, за голяма част от които вече са избрани изпълнителите, и стойността им е около 13 млн.лв., извън предвидените в Бюджет 2019 средства. До седмици ще започне тяхното реално изпълнение. Те се отнасят конкретно за улици, пътища, подмяна на водопроводи и превантивни действия срещу наводнения и ще направят населените ни места и отделните райони в общинския център по-добре свързани, по-безопасни, с по-добро качество на питейната вода и намаляване на загубите й във водопроводните мрежи“, каза кметът.

Сред големите обекти през тази година са ремонтът на читалището в с.Стамболово за 230 хил.лв., както и основен ремонт на улици в селото за предотвратяване на наводнения на стойност 311 582 лева. 

Предвидени са основни ремонти в сградите на кметствата в с.Михалци и с.Стамболово, както и на здравната служба в с.Дъскот и на пенсионерския клуб в с.Върбовка.

Много улици в град Павликени ще бъдат основно ремонтирани чрез европейски проект на стойност 2,24 млн.лв. Близо 7 млн.лв. ще бъдат вложени в реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на Бяла черква и с.Караисен. Заложени са смяна на тръби на водопроводната мрежа, нови връзки с крайни потребители, нови кранове и шахти за осигуряването на свързаност с отделните улици. Общо 30,14 км вътрешна водопроводна мрежа в с. Караисен ще бъде реконструирана и рехабилитирана. В град Бяла черква дължината на трасетата е 2,98 км. С реализирането на проекта рязко ще се намалят загубите на питейна вода, както и съществувалите до момента аварии.

Още почти 7 млн.лв. ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на четвъртокласна общинска пътна мрежа. Ще се работи по отсечките Сухиндол-Павликени-Върбовка и Павликени-Дъскот-Паскалевец – границата с община Велико Търново.

Общината залага също и средства за съфинансиране на проект за изграждане на четири детски площадки в двора на Детската ясла по проект „Красива България“. 

Общинските съветници гласуваха към списъка на обектите да се добави и ремонт на улица „Цанко Церковски“ за 160 000 лева. 

 

Прочетена 21943 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.