Четвъртък, 29 Декември 2016 12:59

Инж.Емануил Манолов, кмет на Община Павликени: Още в началото на 2017г. ще подписваме договори за нови проекти

- Инж. Манолов, каква беше за Павликени 2016 година?

- Изминалите 12 месеца продължиха възходящото развитие на нашата община. В национален смисъл те бяха преходни и все още някои от оперативните програми не са тръгнали напълно, други буксуват. Ние не загубихме своето време да ги чакаме. Напротив. Разписахме важните ни проекти за новия период и ги внесохме веднага при отварянето на всяка от мерките. Така още в началото на 2017г. се надявам да бъдем поканени да подписваме договори и да бъдем още по-полезни за инфраструктурата на Павликени и населените места.

Годината премина без кризи и природни бедствия. Взривът на газопровода между село Недан и ГИС "Павликени" беше по-сериозното предизвикателство, което уплаши много жители, но беше без жертви и без щети за имуществото на хората. Съпричастни сме в момента с трагедията в с.Хитрино и се молим за живота на пострадалите и ранените.

Ние в Павликени имахме година, богата на културни събития, спортни прояви, социални активности – мисля, че всяка сфера от живота на нашия град достойно беше изпълнена със съдържание.

Община Павликени продължи да изпълнява възложените й по закон функции в услуга на гражданите. Подновихме сертификатите си за управление на качеството и за управление на сигурността на информацията. По отношение на общинския бюджет водим „желязна дисциплина“. 

- Имаме и новина от последните дни във връзка с Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“?

- Да, на 13 декември бях в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подписах договора за финансиране на проекта за ремонт на учебния и производствения корпус на гимназията. Сградите на ПГАТ ще бъдат обновени с 1,3 млн.лева, които се дават за строителни дейности, въвеждане на енергоспестяващи мерки и модернизиране на базата. Много е важно, че наскоро професионалната гимназия получи висока оценка за работата и преподаването в нея от своите италиански партньори. Училището от м.август е общинско, след държавната реформа в средното образование. То вече 10 години изпраща ученици и учители на практика в чужбина и е получило над 1 млн.лева за тези дейности.Така че новият проект ще помогне за повишаване на стандарта на преподаване и за по-комфортната среда за учене, за практика, за стажове и се надявам да стане по-атрактивно и да привлича ученици от други общини, които да научават занаят в сферата на аграрните технологии и да живеят в добри битови условия.

- Кои са най-важните проекти, които завършиха през 2016г.?

- На първо място е проектът за саниране на МБАЛ-Павликени. Той е поредната стъпка към оздравяването на лечебното заведение. Стойността на целия проект е 1,20 млн. лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е почти един млн. лв. Сигурни сме, че е повишена енергийната ефективност и са подобрени енергийните характеристики на сградата на нашата общинска болница. Естетически и архитектурно корпусите вече изглеждат модерно и предизвикват възхищението на нашите съграждани.

През годината бяха сертифицирани за енергийна ефективност и още няколко сгради общинска собственост – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Батак, ПГАТ „Ц. Церковски“, покритият плувен басейн в Павликени и НЧ „Братство-1884“ Павликени.

В сферата на здравеопазването Община Павликени продължи добрата си работа с клуба на диабетика и за поредна година организира скринингово изследване на нивата на кръвната захар във всички населени места в общината, както и скрининг на щитовидната жлеза. Изследваха се почти 300 души. Отново проведохме и антиспин кампания сред учащите.

Чрез Националната мрежа на здравните медиатори Община Павликени се включи в здравно-медиаторската програма. Беше назначен здравен медиатор за подобряване на здравния статус на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности.

Беше открита и нова яслена група, като децата, които посещават яслата в Павликени, са вече 64.

Вторият важен проект през годината беше рeхaбилитaцията нa вoдoпpoвoднaтa мpeжa нa гpад Пaвликeни. Сега завърши първият етап и в момента подготвяме за кандидатстване проекта за втория етап пред Миниcтepcтвo нa oкoлнaтa cpeдa и вoдитe и Пpeдпpиятиeтo зa yпpaвлeниe нa дeйнocтитe пo oпaзвaнe нa oкoлнaтa cpeдa (ПУДООС). Общaтa cтoйнocт нa пpoeктa беше 3 009 000 лв. Пoдмeнeни бяха oбщo 22 000 мeтpa вoдoпpoвoди. Мoнтирани бяха 134 пpoтивoпoжapни кpaна, 232 cпиpaтeлни кpaна и 1090 cгpaдни oтклoнeния. Цялата технология по наше искане беше извършена с високотехнологична сонда по безизкопна технология за първи път в нашия град. Ефектът е налице вече във високите етажи. Намалиха се значително и загубите, които имахме по старите водопроводи.

Близо 1,5 млн.лв. ще бъдат вложени в дейности за обновяване, опазване, популяризация и модернизация на Античния керамичен център. Това е третият ни важен проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014г. Той е на стойност 736 337,90 евро. Проектът предвижда редица дейности за модернизация на археологическия обект, създаване на приложение за смартфон, дейности за развитието на музей на открито, изграждане на действащи пещи за строителна и художествена керамика и др.

Отделно от това, през цялата година имаше археологически разкопки на обекта. Проведени бяха и спасително археологическо наблюдение, което се наложи при подмяната на водопроводната инсталация в града, както и редовни разкопки с участието на доброволци и студенти през лятото. 

Успешни проекти са и изграждането на четири детски площадки в ДГ „Слънце“ на стойност 73 хил.лв. по проект „Красива България“ и смяната на горивната база и подмяна на отоплителни системи в училището в Бяла черква, Дома за стари хора в с.Караисен и старото крило на сградата на Община Павликени за 467 хил.лв.

- Какво направи Общината по отношение на социалното дело?

- Всички социални центрове в Общината работят над заложения им капацитет.

За периода до септември 2016 г. сме подпомогнали с еднократна финансова помощ 12 лица на обща стойност 4 900 лв. Две двойки с репродуктивни проблеми получиха по хиляда лева по програма „Ин витро“. С 15 000 лв. за издръжка и ремонтни дейности са подпомогнати 19-те клуба на пенсионера и клубът на инвалида.

Приехме правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания. Издадени са 129 такива талона.

Домашният социален патронаж има ново оборудване, закупено отново по проект към Фонд “Социална закрила“. Той продължава да доставя топъл обяд за над 250 души.

Почти 500 хил.лв. получихме по ОП РЧР за звеното за почасови услуги към ДСП с цел осигуряване на почасови социални услуги в домашна среда за хора с частична или пълна невъзможност за самообслужване. За услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ бяха наети 45 души от град Павликени и общината. Проектът ще продължи реализацията си със средства от безвъзмездната финансова помощ до 31 август 2017г., а след това още четири месеца ще продължи с общински средства, макар и с намален брой помощници.

По другия ни проект „Нови възможности за грижа” в партньорство с АСП 44 души бяха обслужвани от лични асистенти. 

Продължаваме да сме сред успешните общини в прилагането на приемна грижа за деца от домовете. Утвърдени са 30 приемни семейства, като 25 от тях предоставят социалната услуга „приемна грижа” на 47 деца.

 

- Културата е една от най-мащабните дейности в общината. Как се развиваше тя през 2016г.?

 - Гордея се, че успяваме да направим нови фестивали и културни прояви дори и в условията на криза с финансирането. Запазихме всички прояви от календара от м.г. и добавихме доста нови. На интерес се радваше първото издание на фолклорното надиграване „Букет от ритми“, което организирахме заедно с танцов клуб „Извор“ към НЧ „Братство-1884“.

Павликени се присъедини към градовете на киното в България. Открито беше първото издание на „София филм фест”, на което бяха представени пет специално селектирани филма, носители на награди от международни кинофестивали. При нас гостуваха и „Пътуващо лятно кино” и „Пътуващата библиотека” на БНТ 1. 

Летният театър беше именуван Никола Гюзелев по случай 80-годишнината от рождението на Маестрото, а негови ученици представиха оперен концерт, организиран съвместно с фондация „Никола Гюзелев“.

И за 2017г. сме подготвили толкова наситен със събития календар.

Искаме да направим Празника на яйцето още по-мащабен и интересен за участниците му. Датата тази година ще е 29 април и отсега призовавам всички Ваши читатели да поканят своите близки и приятели на него. Обещавам да стане голям празник! И в повечето населени места се зародиха и станаха ежегодни много интересни фестивали, за които пристигат участници и от други области, което ни радва.

- Нека поговорим и за спорта. Как се развиваше той през годината?

- Спортът на Павликени има своите постижения. Преди няколко дни раздадохме призовете за „Спортист на годината“ и те отново доказват колко дисциплинирани и успешни са нашите спортисти. Както знаете, на територията на община Павликени има регистрирани 14 спортни клуба, които се финансират от Общината. Всички те имат богата спортна дейност, участват в национални първенства. Проведохме общински ученически игри и състезания по волейбол, хандбал, тенис на маса и футбол, областни ученически игри по волейбол; традиционния турнир по футбол на малки вратички, турнирите по тенис на маса и тенис на корт, лекоатлетическия пробег, две състезания по плуване в новия ни басейн.

След 16 години прекъсване се проведе шахматен турнир „Маринополци – 2016”. Участие взеха 86 състезатели от България, Македония, Дания и Румъния. И това беше основанието ни от есента да подкрепим откриването на клон на Шахматен клуб „Асеневци“. За трета година връчихме приза „Спортист на годината” с награден фонд 2000 лв.

През 2016 г. в Община Павликени се регистрира още един нов спортен клуб – „Офроуд клуб 4х4 Павликени“. Съвместно с нас те организираха състезание по офроуд траял с участието на 25 екипа от страната. През 2017г. то става част от националния шампионат. Ясни са и датите – 16 и 17 септември. Ще се постараем да го направим още по-атрактивно, да привлечем състезатели и от други държави, като се надяваме и на доста спонсори, за да има в града ни два дни много фенове на автомобилните спортове.

Добре се представя и ОФК „Павликени“ във всички възрастови групи. В лятната пауза се очаква да се регистрират и нови отбори. Например в с.Батак, където по програма „Местни инициативи“ бяха ремонтирани съблекалните и теренът и са напълно готови за новия шампионат.

- Инфраструктурата е безспорно най-важната тема за нашите читатели. Как се справи Общината с поддръжката на пътищата?

- Инфраструктурата е доста амортизирана, тъй като и пътната, и водопроводната е изградена преди много години. Днес поддръжката и ремонтът й са много скъп и труден процес, особено ако няма финансиране по европейски програми. Към края на 2016 г. са извършени ремонти на 15 000 кв.м от общинската пътна мрежа на обща стойност около 298 000 лв. В Павликени и по улиците на останалите населени места са извършени ремонти на 15 230 кв.м за 313 000 лв.

Община Павликени в предишния мандат обнови 30% от общинската пътна мрежа. Амбицирани сме и ще входираме постепенно проекти и за останалите отсечки. 

Нека припомня, че години наред тлееше неразрешен проблемът с отсечката между селата Патреш – Горна Липница и Долна Липница. Тя вече е обновена от Агенция „Пътна инфраструктура“, но след многократни протести на местните жители. Надявам се същия ефект след протестите ни да има и за пътя през Караисен за Свищов.

Над 350 000 лева сме вложили в ремонтни работи. Работихме в спортната зала, в Историческия музей, по стъпалата на читалището в с.Вишовград, в кметството в с.Долна Липница, покрива на читалището в с.Патреш, покрива на кметството в с.Сломер, площад „Поп Харитон“ в с. Мусина, в село Росица изградихме кът за отдих, а в читалището в с.Дъскот подменихме ел.инсталацията. Погрижихме се за още много обекти чрез средствата от капиталовата ни програма.

Нека откроя и двете ни местни програми. По „Граждански инициативи“ сме раздали на гражданите павета за ремонт на тротоари с обща площ 1600 кв.м, както и 60 л.м бордюри. По „Местни инициативи“ финансирахме пет проекта в населените места с общо 30 000 лева. Заради явния успех на двете програми през 2017г. ще запазим и двете като личният ми стремеж е бюджетът за „Граждански инициативи“ да бъде увеличен. 

- Има ли вече планове за нови инвестиционни инициативи на Общината?

- Община Павликени е в процес на изпълнение на проекти на обща стойност 7,100 млн.лв. Част от тези проекти вече изброих в разговора ни дотук. 

Депозирали сме нови проекти на обща стойност 21 млн.лв. Сред тях са санирането на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Батак и на ОУ ”Филип Тотю” в с.Върбовка, рекултивацията на затвореното общинско депо за битови отпадъци, изграждането на система от слънчеви колектори за отопление на покрития плувен басейн, ремонтът на покрива на НЧ „Братство-1884“, изграждането на детски площадки и в двора на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, изграждането на външен асансьор за поликлиниката, осъвременяването и разширяването на зоопарка. Надявам се на успешно продължаване с втория етап от ремонта на водопроводите в град Павликени. Тече процедура за избор на проектант. Внесли сме проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в град Бяла черква и с. Караисен на стойност 7 млн.лв. Напролет ще входираме още един проект по „Трансгранично сътрудничество“, съвместно с румънската община Радован разчитаме на средства за ремонт на пътя Горна Липница – Паскалевец, който е най-амортизираният.

Готови сме и с два нови проекта за пътища и улици. За тях очакваме финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Първият е за почти 7 млн.лв. за рехабилитация на пътищата между Павликени и Върбовка и Дъскот – Паскалевец. Вторият проект е за три от най-натоварените и проблемни улици в града – ул. „Васил Левски”, ул. „Илия Златев” и ул. „Александър Стамболийски”, за около 2,4 млн.лв. за реконструкция на улична мрежа в Павликени.

- Как върви в Павликени нашумялата в национален план програма за санирането на панелните блокове?

- Трябва със съжаление да отбележа, че на фона на новините какво правят в другите градове, ние в Павликени много изостанахме. Причината не е в общинското ръководство. Ние проведохме три срещи, поканихме по 120-130 домоуправители. Експертите от нашия строителен отдел бяха подготвени и не са щадили време да обяснят тази кампания. Община Павликени е сключила договори само с две сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради – блока на ул. „Кирил и Методий” №1 и блока на бул. „Руски” №59. Сключили сме вече тристранния договор за целево финансиране с Българска банка за развитие и Областния управител на област Велико Търново за сградата на адрес ул.„ Кирил и Методий” № 1. Тече процедура за избор на строител и проектант. За втория блок очакваме да ни поканят да сключим договор за финансирането. Надявам се готовият блок да амбицира нашите граждани и с това външно финансиране и без нито лев от страна на Общината да направим модерни блоковете в града. 

- Ще има ли промяна в размера на местните данъци и такси през 2017г.? Този въпрос вълнува много от нашите читатели.

- И тази година общинското ръководство спазва „желязна дисциплина“ по изразходването на местните финанси. Местните данъци ще запазят размера си. Относно размера на такса „Битови отпадъци“ трябва да внеса малко повече уточнения. От 19 юли 2016 г. градското сметище на Павликени е закрито и на него не се изхвърлят отпадъци. Призовахме всички граждани да изхвърлят разделно отпадъците си в поставените за целта контейнери - за смесени битови, за хартиени и пластмасови, за стъклени и за зелени отпадъци, за да намалим количеството на битовия отпадък, който се транспортира и предава в Регионалното депо в с. Санадиново, община Никопол. 

Финансовият аспект са разходите за Община Павликени, свързани с преминаването към новите условия на транспортиране и третиране на отпадъците. Тези разходи се покриват от такса „Битови отпадъци“, която всеки собственик на имот заплаща.

Изправени бяхме пред две възможности: или да се увеличат приходите в необходимия размер, т.е. такса „Битови отпадъци”, или да се оптимизират разходите и да се запазят в близки до досегашните граници. Призовахме навреме гражданите да започнат да изхвърлят разделно. За съжаление, в края на 2016г. цифрите показват, че все още не сме придобили навици да улесним сметосъбирането от страна на БКД. Количеството на отпадъците в контейнерите за хартия, стъкло и пластмаса не се е увеличило. Т.е. те все още отиват смесени с битовите отпадъци за депониране на 60 км от нас. А по Закона за управление на отпадъците ние трябва да заплащаме за тях. Таксите възлизат на около 70лв./тон. Затова е неизбежно увеличението на такса „Битови отпадъци“, която да компенсира тези разходи. Все пак искам да успокоя читателите Ви, че увеличението е само един промил от данъчната оценка и е сред най-ниските измежду общините в региона ни.

Отговорно работим по съставянето на бюджет 2017г. Работим по още проекти за подобряване на средата за живеене. Не делим града от населените места и нека първо нашите съграждани да изкарат весели и спокойни празници и през следващата година в дома на всеки от нас да има здраве, мир и благодат.

 

Прочетена 2571 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.