Клубът на пенсионера „Ехо от младостта“ в с.Недан празнува 35 години от основаването си. Гости на тържеството бяха общинският кмет инж.Емануил Манолов, заместник-председателят на НС Иван Иванов, председателят на ЗКПУ „Златен клас“ и благодетел на клуба Георги Серафимов, Румен Романов – земеделски производител в с.Скравена, но родом от Недан, който беше придружен от пенсионери от тамошния пенсионерски клуб, кметът на с.Недан Илко Костадинов и бившият управник Боян Боянов, общинският съветник Мирослав Маринов, който също е родом от с.Недан, и много други. Председателят на ПК Стефан Костадинов и уредникът Екатерина Иронова приеха много поздравителни адреси и подаръци за клуба - компютър, принтер, икона, картини, книги и др. Певческата група към клуба поздрави гостите със свои изпълнения. Грета Георгиева
Публикувана в Избрани новини
99,78 % е изпълнението на приходната част в бюджета на Община Павликени за 2015г. При разходвани едва 90,49 % от предвидените по план, в края на 2015 г. е постигнат преходен остатък в размер на 1 423 333 лв. Това стана ясно по време на общественото обсъждане за изпълнението на Бюджет 2015г. То е част от мерките за публичност, които Община Павликени изпълнява за осведомяване на гражданите. Като успешна определи 2015г. в бюджетен план кметът инж.Емануил Манолов. Той подчерта, че е гарантирана финансовата стабилност на Общината, строгата бюджетна дисциплина, ефективното разпределение на разходите, максималното използване на финансовите възможности за външно финансиране и осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти. „Изтеклата 2015 г. приключихме без неразплатени задължения”, заяви кметът. През миналата година са подписани 5 нови договора за европейско финансиране на обща стойност 6 582 994 лв., чрез които е започнато рехабилитирането на вътрешната водопроводна мрежа на град Павликени, санирането на МБАЛ-Павликени, новите разкопки и консервацията на Античния керамичен център, смяната на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради и заплащането на социалните асистенти. Завършени са 9 проекта на обща…
Публикувана в Избрани новини