Голям концерт събра на площада в Лесичери буквално всички жители на селото по повод 140-та годишнина на читалище „Надежда-1872”. Народната певица Гуна Иванова, самодейна фолклорна група „Детелини” при читалището и клубът за народни хора „Люти чушки” повдигнаха настроението на присъстващите в празничния ден. „Празникът е голям не само за нас, а за цялата общественост на Павликенска община, защото отбелязва годишнината на това славно и самобитно дело – създаването на читалище „Надежда”, каза в словото си секретарят библиотекар Даринка Филипова. Тя подробно разказа историята на читалището и изказа признателността на поколенията към всички самодейци в културната институция. Читалището е създадено през 1872г., в зората на Българското възраждане, като отец Матей Преображенски му дава името „Селска радост”. В първите месеци заедно с 25 будители той поема по пътя на народното просвещение. Пръв председател на читалището е бил Георги Банчев. Първи дом за културата в Лесичери е малкото параклисче. До късна нощ мъждука светлината на газеничетата и свещите. Четат се и се препрочитат книги, носени от отец Матей. Бурна дейност се развива съвместно с изграждания революционен комитет. В резултат на това се подготвят…
Публикувана в Брой 13 (712)
Страница 105 от 105