Вторник, 15 Декември 2020 10:51

Започва рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци в Павликени

Първа копка на рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени направиха кметът на общината инж. Емануил Манолов и представителят на фирмата изпълнител на строителните работи инж. Илиян Стоянов.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и минимален брой присъстващи.

„Днешната първа копка от рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени е съвсем естествено продължение на цялостната ни визия за грижа към околната среда и за едно по-зелено Павликени, каза в официалното си слово кметът инж. Манолов. – Това е поредният от проектите ни с екологична насоченост, чрез които Община Павликени дава своя принос към опазването на околната среда и подобряването на стандарта на живот на нашите жители. Чрез поредица от проекти за енергийна ефективност ние успяхме значително да намалим количеството на отделяния въглероден диоксид като следствие от предишното неефективно използване на енергията. Чрез проекта ни за изграждане на ГПСОВ ние осигурихме река Росица да бъде по-чиста в долното си течение. Чрез проектите ни за подмяна на водопроводите ние ограничаваме загубите от питейна вода и гарантираме здравето на съгражданите си. На тази площ окончателно ще бъде възстановен теренът като естествен природосъобразен ландшафт, като бъдат създадени нови зелени площи. Ние ще имаме и условия за контрол и мониторинг на процесите, протичащи в депото, което още повече ще гарантира, че високите стандарти за опазване на околната среда се изпълняват във всяка една минута“, посочи още градоначалникът.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Общият му размер е 3 481 029,95 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 347 698,50 лв. Община Павликени има ангажимент със собствено финансиране да извърши техническата рекултивация на стойност 84 328,96 лв. и биологичната рекултивация на стойност 49 002,49 лв.

Общинското депо за битови отпадъци на Павликени е открито през 1971 г. След изграждането на регионалната система за битови отпадъци в с. Санадиново, община Никопол, през 2016 г. със заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново експлоатацията на депото е преустановена. На него са обезвреждани битови отпадъци с неопасен характер, отпадъци от търговската и занаятчийската дейност на местните предприятия, улична смет, градински, кухненски и строителни отпадъци.

В резултат на проекта ще бъде завършена техническата рекултивация на депото. В следващите три години ще се извърши биологичната рекултивация, включваща комплекс от лесотехнически и агрохимически мероприятия и затревяване на терена. Така ще бъде изпълнена нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени и ще бъде предотвратена заплахата от разнасяне и разпространение на инфекции. Окончателно възстановеният терен ще има естествен природосъобразен ландшафт.

Изпълнител на строително-монтажните работи е: ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ“ – гр. София. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

 

Прочетена 813 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.