Неделя, 08 Януари 2023 18:44

Такса „Битови отпадъци“ ще бъде 9,3 промила в Павликени и 8,4 в останалите населени места

   Увеличава се такса „Битови отпадъци“ от началото на тази година. За жилищни и нежилищни имоти в град Павликени таксата в промили вече ще бъде 9,3 промила, а в останалите населени места – 8,4. Повишението беше одобрено от Общинския съвет, който разгледа план-сметката за годишния размер на разходите за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

   Общият размер на средствата, необходими за поддържане на чистотата през 2023 г., е 1 996 335 лева.

   Комуналните дейности се осъществяват от Общинското предприятие „Благоустрояване и комунална дейност“. Събраният битов отпадък се транспортира до депото в с. Санадиново като всеки работен ден сметосъбиращите машини изминават разстоянието от 115 км до депото и обратно. До 31 октомври 2022 г. до депото бяха транспортиране 5 418 тона  отпадъци.

   През 2023 г. сметосъбирането ще се осъществява с 1 109 бр. контейнери тип „бобър“, 1 220 метални кофи, 284 пластмасови кофи, около 250 градински кошчета, 90 кафеви контейнера за разделно събиране на биоразградими отпадъци, 56 бр. кофи тип „Мева“ за събиране на сгур и пепел и 60 бр. градински торби. 

   За съжаление, голяма част от отпадъците, които гражданите изхвърлят в жълтите и зелените контейнери за разделно събиране, не е годна за рециклиране. До месец септември са били изхвърлени около 22 тона хартия, пластмаса, метал и стъкло, от които годни за рециклиране са едва 16 тона. Тези контейнери се събират веднъж в месеца от частна фирма и за тях няма разходи за извозването им. Негодните за рециклиране отпадъци обаче се транспортират до РСУО и се заплаща съответната цена за обработка.

 

Прочетена 66 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.