Грешка
 • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 769
Неделя, 02 Октомври 2016 14:41

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: "Или всички започваме да изхвърляме разделно отпадъците си, или такса “Смет” ще се вдигне"

- Г-н кмет, поводът за настоящото интервю са битовите отпадъци. Какво прави тази тема толкова важна и актуална?

- Темата за битовите отпадъци е актуална от екологична и финансова гледна точка. Новината е, че от 19.07.2016 г. градското сметище на Павликени е закрито и на него няма да се изхвърлят отпадъци. Съществуването на „нерегламентирани сметища“ ще се санкционира. Изхвърлянето на отпадъците трябва да се извършва само в поставените за целта контейнери за смесени битови, хартиени и пластмасови, стъклени и зелени отпадъци, които ще се транспортират и предават в новоизграденото Регионално депо, намиращо се в землището на с. Санадиново, община Никопол.

Регионалното депо е завод за преработка на отпадъци, изграден по всички европейски изисквания, и е ориентирано към опазване на околната среда и човешкото здраве – това е екологичният аспект. Изграждането на регионални депа е ангажимент, поет с подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

Финансовият аспект са разходите за Община Павликени, свързани с преминаването към новите условия на транспортиране и третиране на отпадъците. Тези разходи се покриват от такса „Битови отпадъци“, която всеки собственик на имот заплаща.

Изправени сме пред две възможности: или да се увеличат приходите в необходимия размер, т.е. такса битови отпадъци, или да се оптимизират разходите и да се запазят в близки до досегашните граници.

За всички нас е по-изгоден вторият вариант и с това интервю бих искал да обясня как можем да го постигнем.

- Къде е потенциалът за оптимизиране на разходите и на какво се дължи увеличението им? 

- Ще отговоря на двата въпроса паралелно, за да е по-ясна връзката между възможността за намаляване и източника на разходите.

Възможността за намаляване на разходите е в разделното събиране и изхвърляне на твърдите битови отпадъци. Трябва да сме дисциплинирани, да следваме някои прости правила и да използваме възможностите, които ни предоставя действащата системата за организирано събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци.

На територията на общината са разположени четири типа контейнери:

в жълтите контейнери се изхвърля хартия, пластмаса и метал; в зелените контейнери се изхвърля стъкло; в кафявите контейнери се изхвърлят биоразградими „зелени“ отпадъци; в металните контейнери тип „бобър“ се изхвърлят всички останали отпадъци.

Жълтите и зелените контейнери са част от система за разделно събиране на отпадъци. Осигуряването на контейнерите, събирането, транспортирането и обработката на отпадъците е задължение на външен изпълнител, с който Общината има сключен договор. Важно е да се знае, че нито Община Павликени, нито гражданите заплащат за услугата.

Разделното събиране на отпадъци в жълтите и зелените контейнери ще доведе до значително намаляване на количеството отпадък за предаване в Регионалното депо, което означава по-малък брой транспортни курсове и по-малки разходи за обработка.

Разходите за транспорт при новите условия са се увеличили поради значително по-голямото разстояние от населените места в общината до депото в с. Санадиново (60 км от гр. Павликени).

Разходите за обработка се увеличават, тъй като всеки постъпил в депото тон отпадък се подлага на сепариране/сортиране, компостиране или депониране. Отпадъците, които подлежат на вторична обработка – хартия, стъкло, пластмаса, метал, се сортират и се предават за рециклиране. Отпадъците с органичен характер - зелени и хранителни отпадъци, се компостират. Отпадъците, които не подлежат на вторична преработка, се депонират (складират). Цената на отделните видове обработка е между 26 и 35 лева, с ДДС.

Използването на кафявите контейнери само по предназначение ще ни позволи, постъпвайки в Регионалното депо, количеството зелен биоразградим отпадък да отива директно за компостиране при заплащане на най-ниската цена за обработка.

Когато зелените отпадъци са примесени с други видове отпадъци, постъпвайки в депото, те се третират по общия ред – сепариране и последващо компостиране като съответно се заплаща за двата вида обработка и цената за тон отпадък може да надвиши 70 лв.

Важно при зелените градински отпадъци е да не са примесени с пръст и камъни. Чисти те са с много по-малко тегло и съответно заплащането за обработката им е по-малко.

В металните контейнери тип „бобър“ трябва да се изхвърлят битовите отпадъци, които не са подходящи за жълт, зелен или кафяв контейнер.

Ако в общия поток отпадък, постъпил в депото, има такъв, който не е битов, това затруднява неговото обработване и оскъпява услугата. Не се допуска изхвърлянето в контейнерите на строителни отпадъци, производствени отпадъци, умрели животни и кланични отпадъци, селскостопански отпадъци като слама, фуражи и др., животинска тор, опасни, агресивни и токсични отпадъци.

Друг механизъм за намаляване количеството на биоразградимите отпадъци, който може успешно да се приложи, особено в селата, е градинското компостиране. Компостът е т. нар. “черно злато” за почвата. Гражданите, които искат да ни помогнат за намаляване на разходите, могат да отделят малка площ в своите дворове и градини, върху която да трупат биоразградимите си отпадъци като треви и клони и така да произведат и собствен компост.

В този случай се спестява и от транспорт, и от цена за обработка.

 

Съдовете за сметосъбиране трябва да се използват по предназначение, за да ги опазим и ограничим разходите за закупуване на нови. В пластмасовите контейнери – жълти, зелени и кафяви, не трябва да се изхвърля сгур и останки от твърдо гориво за отопление, поради опасност от запалването им.

- Ако нашите съграждани проявят отговорност и спазват елементарните правила за разделно събиране, това ще доведе ли до запазване на таксата за битови отпадъци в сегашните й граници?

- Размерът на таксата за битови отпадъци е въпрос на изчисления, които могат да се направят след по-дълъг период на експлоатация на депото.

На този етап мога да кажа, че си струва да положим старание и усилията ни със сигурност ще имат, от една страна, положително финансово изражение, а, от друга, ще имаме удовлетворението, че сме дали своя принос за опазване на околната среда, а това е важно и за нас, и за поколенията след нас. Отглеждането и възпитаването на децата ни на едно по-чисто място е в голяма степен гаранция и за тяхното здраве и за изграждането на ценностната им система.

- С какво се ангажира Общината в този нелек процес на промяна в навиците на хората?

Както сме правили и досега, Община Павликени ще осигури достатъчен брой контейнери от различните типове за населените места и ще ги позиционира правилно от гледна точка на тип населено място, улица, квартал…

Провеждаме широка разяснителна кампания за разделното събиране – с рубрика в интернет и в „Павликенски глас“, с отпечатване на брошури и провеждане на срещи.

Ще управляваме и контролираме процеса, включително и чрез налагане на санкции в рамките на правомощията на общинска администрация.

Допълнително ще информираме населението за процедурата за изхвърляне на обемни отпадъци и строителни отпадъци от битов характер, тема, която не беше засегната в настоящото интервю.

Към фирмите, генериращи производствени отпадъци, сме подходили индивидуално за разясняване на новите процеси и условия.

В заключение искам да кажа, че вярвам в съгражданите си и съм сигурен, че заедно ще постигнем желания резултат.

 

Прочетена 68351 пъти

93 коментара

 • Връзка на коментара RichardCig Вторник, 06 Март 2018 09:34 публикуван от RichardCig

  generic viagra differences
  viagra without doctor
  pfizer viagra discount coupon
  viagra no prescription
  where can you buy herbal viagra
  buy viagra
  pros cons buying viagra online
  order viagra online
  top quality viagra online

  Докладвайте
 • Връзка на коментара RichardCig Вторник, 06 Март 2018 04:51 публикуван от RichardCig

  viagra 25 mg efectos
  viagra without a doctor prescription
  sildenafil tablets 20 mg
  viagra without a doctor's prescription
  discount brand viagra
  buy viagra online
  where can i buy viagra on the high street
  viagra
  can women take the viagra pill

  Докладвайте
 • Връзка на коментара dafaadvip Понеделник, 12 Февруари 2018 08:52 публикуван от dafaadvip

  viagra does not work for me why
  see here
  good and bad about viagra
  viagra generic
  plavix with viagra

  Докладвайте
 • Връзка на коментара AmmiSkife Неделя, 11 Февруари 2018 22:31 публикуван от AmmiSkife

  cialis italien kaufen
  http://cialisles.com
  foto cialis originale
  cialis online
  25 year old on cialis
  http://www.cialisles.com
  cialis generico super active

  Докладвайте
 • Връзка на коментара Artyadvip Вторник, 06 Февруари 2018 15:22 публикуван от Artyadvip

  fastest cialis delivery
  http://cialisle.com/ - cialis pills
  how long does it take for cialis one a day to work
  cialis back pain
  is cialis over the counter in uk
  cost of cialis
  cialis with viagra

  Докладвайте
 • Връзка на коментара AgemaslivaVS Четвъртък, 14 Септември 2017 11:50 публикуван от AgemaslivaVS

  Вмире, когда граждане проводят больше тайма на просмотр ютуб, чем на ящик, становится все более важным использовать vdeo в своем маркетинге.
  Вмире рекламы есть 1 критерий, который правильный, независимо от того, какую форму маркетинговой кампании вы юзаете или какую общественную платформу вы проводите: контент имеет решающее значение для каждой его части.
  Попробуйте использовать лица в своих стерлитамак фото города video как естественную маркетинговую стратегию. Раньше, чем пришли в этот мир, наш серый орган настроены, так чтобы реагировать на лица. К тому времени, когда нам стало четыре месяца, наша способность распознавать фейсы почти такая как у взрослого человека. Лицевое восприятие, по сути, эволюционирует гораздо более быстрыми ритмами, чем распознавание других объектов. Как взрослые мы учимся распознавать практически все, на что мы смотрим, но наша способность различать лица остается очень сильной. Итак, когда дело доходит до ваших рекламных видео роликов, если вы должны выбирать между показом объекта в одиночку или с лицом человека, говорящего о вашем продукте, выберите лицо.

  Докладвайте
 • Връзка на коментара Jasonfal Неделя, 10 Септември 2017 03:44 публикуван от Jasonfal

  amphetamine withdrawal timeline
  alcohol rehab
  can you get withdrawals from weed
  alcohol rehab centers
  signs of a methadone addict

  Докладвайте
 • Връзка на коментара Jasonfal Събота, 09 Септември 2017 21:11 публикуван от Jasonfal

  medications to help with opiate withdrawal
  rehab addict
  heroine the drug symptoms
  alcohol rehab houston
  can you have withdrawals from pot

  Докладвайте
 • Връзка на коментара Ronaldphess Събота, 09 Септември 2017 13:30 публикуван от Ronaldphess

  tramadol dependence
  alcohol rehab facilities
  addiction drug treatment
  drug addiction rehab centers
  people who do meth

  Докладвайте
 • Връзка на коментара Ronaldphess Събота, 09 Септември 2017 05:12 публикуван от Ronaldphess

  addiction support
  drug and alcohol rehab
  stilnox withdrawal symptoms
  alcohol rehab
  what are the signs of meth use

  Докладвайте

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.