Иванови влачуги в с.Караисен

Четвъртък, 19 Януари 2017 14:15
Въпреки студеното време на 7 януари сутринта самодейците от Народно читалище "Добра Надежда-1896" с.Караисен пресъздадоха местния зимен обичай Иванови влачуги. По традиция влачугането се извърши на Срещната чешма. Самодейците от групата за изворен фолклор и танцьорките от танцова формация "Българка" със своите хора и ръченици огласиха пространството около чешмата. На този ден се влачугат младоженци, оженили се през годината. Полива им се за здраве, за много деца, за голям берекет и благополучие през новата година. След това се влачугат момите и ергените, за да им се напомни, че следващата година е техният ред. След къпането започват народни хора, смях и веселие. Тази година младоженците самодейци бяха Иваничка Матева и Стефан Николов - кмет на село Караисен. Местният народен обичай Иванови влачуги се превърна във визитна картичка на читалището. Галя Личева библиотекар в НЧ "Добра Надежда-1896"
Публикувана в Брой 2 (813) / 2017
Кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов посети домовете на 30 семейства от приемната грижа и раздаде коледни подаръци на настанените при тях 51 деца от социалната услуга. Лакомства и играчки получиха и четири деца със заболявания, които са със социални асистенти по проект „Достоен и независим живот“. Инж.Манолов посети домовете на семействата в град Бяла черква, с.Върбовка, с.Михалци, с.Лесичери, с.Дъскот и с.Долна Липница, както и в град Павликени. Най-малките сред децата са едва на няколко месеца, а най-голямото е на 15 години. Едно от семействата отглежда четири деца.
Публикувана в Брой 2 (813) / 2017
Нова специалност „Бизнес администрация“ след 7 клас е заявила за следващата учебна година Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Регионалното управление по образованието. Паралелката ще бъде с 26 ученици. „Това е добра специалност, която дава умения по мениджмънт и счетоводство. Учениците, които я завършат, ще могат да управляват една фирма“, каза за „Павликенски глас“ директорът на ПГАТ Надежда Иванова. Комисия от РУО вече прави експертна оценка, за да може исканите специалности от всички средни училища в областта да бъдат заявени в Министерството на образованието и науката. До 20 януари се подават заявки за план-приема за учебната 2017/2018 г. от всички училища в региона, които ще записват гимназисти след 7 и 8 клас. Всички профили и специалности предстои да бъдат разгледани на заседание на Областната комисия по заетост, която ще се проведе в началото на февруари.
Публикувана в Брой 2 (813) / 2017
Детският комплекс в Павликени вече се нарича Център за подкрепа за личностно развитие. Промяната на името е свързана с измененията в Закона за предучилищното и училищното образование. Решението взеха общинските съветници на сесията през ноември. Центърът ще продължи да изпълнява дейността си, а именно – развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците и на деца със специални образователни потребности от община Павликени.
Публикувана в Брой 2 (813) / 2017
Страница 2 от 2