Община Павликени има готовност да предостави жилища за медицински специалисти, които се отзоват на апела за подкрепа на своите колеги от МБАЛ-Павликени. Програмата се разработва от здравното министерство, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и е насочена към обезпечаване на медицински кадри там, където те са недостатъчни. Досега 64 общини са откликнали на призива. Две ведомствени жилища за четирима медици може да осигури Общината. Тя ще поеме и режийните разходи на настанените специалисти. Освен общински жилища за лекари и медицински специалисти програмата на МЗ и НСОРБ ще осигури и допълнително финансиране за заплати. Двете институции уточняват конкретните параметри на механизма, който ще гарантира здравеопазването във всяка точка на страната в условията на пандемия. През 2021 г. бюджетът, с който здравното министерство ще подпомогне лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони, ще бъде 45 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределени между 75 болници в страната. Предстои промяна и в наредбата за специализациите, с която ще бъде дадена възможност те да се провеждат и в общинските и в някои от областните болници.
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021

Нови мерки срещу COVID-19

Понеделник, 04 Януари 2021 18:50
Временните противоепидемични мерки, въведени до момента, се удължават до 31 януари. *** От 04 януари се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването насоки за работа в системата на предучилищното и училищното образование през настоящата учебна година. Възстановяват се и посещенията на детските градини и детската ясла. *** От 04 януари се допуска посещенията на музеите при използване на 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите и задължително поставяне на защитни маски за лице. *** Допълнителни противоепидемични мерки са въведени в Дома за стари хора в с. Караисен. Преди седмица там беше установено огнище на болестта. 17 души от общия брой на настанените в Дома бяха потвърдени с COVID-19, както и 8 души от обслужващия персонал. Заболелите са изолирани, взети са всички мерки по опазване здравето на останалите обитатели на ДСХ. Осигурено е 24-часово дежурство на персонала - санитари, медицински сестри и фелдшер. От земеделски кооперации е осигурена доставка на храна…
Публикувана в Брой 1 (907) / 2021
Страница 2 от 2