Брой 16 (803) / 2016
- Г-н кмет, поводът за настоящото интервю са битовите отпадъци. Какво прави тази тема толкова важна и актуална? - Темата за битовите отпадъци е актуална от екологична и финансова гледна точка. Новината е, че от 19.07.2016 г. градското сметище на Павликени е закрито и на него няма да се изхвърлят отпадъци. Съществуването на „нерегламентирани сметища“ ще се санкционира. Изхвърлянето на отпадъците трябва да се извършва само в поставените за целта контейнери за смесени битови, хартиени и пластмасови, стъклени и зелени отпадъци, които ще се транспортират и предават в новоизграденото Регионално депо, намиращо се в землището на с. Санадиново, община Никопол. Регионалното депо е завод за преработка на отпадъци, изграден по всички европейски изисквания, и е ориентирано към опазване на околната среда и човешкото здраве – това е екологичният аспект. Изграждането на регионални депа е ангажимент, поет с подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз. Финансовият аспект са разходите за Община Павликени, свързани с преминаването към новите условия на транспортиране и третиране на отпадъците. Тези разходи се покриват от такса „Битови отпадъци“, която всеки собственик на имот заплаща.…
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
С българското знаме и шепа българска пръст тръгна от Павликени 13-годишната Христина. Тя е четвъртото дете, което е осиновено в последните години от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Христина отрасна в Дома за деца в с.Михалци, а след закриването му беше едно от 14-те деца в ЦНСТ, който Община Павликени построи по проект, заедно с още две такива къщички. Сега Христина е част от семейството на Джеймс и Мери Столц от американския щат Охайо. В Павликени дойде да я вземе новият й баща, а майка й в същото време беше в Пловдив, откъдето също ще осиновят дете. Общо три български деца с увреждания ще станат част от голямото семейство Столц. Те вече имат четири собствени деца, осиновили са още шест и ще се приберат в родината си, за да дадат нов дом на още три българчета. Джеймс и Мери са се срещали два пъти с Христина преди да я вземат със себе си. Провеждали са и поредица от разговори по скайп, за да е спокойна тя с новото си семейство. По професия съпругата…
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
Офроуд състезание ще има на 24 и 25 септември в Павликени. Така Общината ще стане седмата по ред в страната, организираща подобен род спортна надпревара. Атракцията ще бъде възможна, след като това лято тук се учреди „Офроуд клуб 4х4 – Павликени“. Началото поставиха около 14 участници, собственици на коли 4х4. За председател на клуба е избран Никола Кузманов. Офроудът е шофиране по неравни, неасфалтирани терени, през речни корита, блатисти местности, пясъчни и други трудни за преодоляване от обикновените коли терени. Общинските съветници в Павликени приеха на последното си заседание в края на юли да включат в културния календар на Общината предложеното от Клуба по офроуд състезание и така да дадат шанс на един нов и атрактивен спорт да се развива в града. Председателят на постоянната комисия по младежта, спорта и туризма Христо Кавалски предложи дори към първоначално приетите 2000 лева да се добавят още 500, с които да се дофинансира начинанието. Предвижда се състезанието да се организира съвместно между клуба и Общината и да се проведе в рамките на традиционния есенен панаир в Павликени на 24-25 септември. Вероятният терен, на…
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
Само едно от взетите общо 148 решения от Общинския съвет за периода от началото на мандата до 30 юли тази година е било оспорено и върнато от областния управител за преразглеждане. Това става ясно от направения отчет на местния парламент в Павликени за работата му през посочения период на юлската сесия. Проведени са общо 13 заседания, на които без причина не е отсъствал нито един от 21-те общински съветници. Регистрирано е едно отсъствие по болест и 9 с молба по уважителни причини. С малко повече са отсъствията от проведените 73 заседания на постоянните комисии, на които без причина не са отишли 5 съветници, 3 са отсъствали по болест, а 11 – по уважителни причини. Кметът на общината инж. Емануил Манолов не е оспорил нито едно от взетите за периода решения на местния парламент. От всичките 148 решения най-много - 23, са за разпореждане с общинска собственост, почти толкова още са свързани с организацията на Общинския съвет, доста внимание е отделяно и за приемането и подобряването на различни правилници, наредби, стратегии и програми и т.н. За периода само постоянната комисия по…
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
Във връзка с продължителното засушаване и високите температури РСПБЗН – Павликени обръща внимание за повишената пожарна опасност в горите и земеделският фонд. Продължителното засушаване от липса на валежи в продължение на няколко поредни седмици повишава риска от възникване на масови горски и полски пожари поради сухата тревна растителност и слоеве натрупана суха листна маса в горите. В населените места започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от горими отпадъци. Сухата растителност се пали без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а така също да застрашат човешки живот. Характерно за тези пожари е бързото им разрастване на големи площи с образуване на нови огнища, поради което възниква опасност за значителни материални щети със замърсяване на околната среда. По своите мащаби пожарите могат да възникнат като локални. Ако не се овладеят своевременно, същите могат да придобият характера на масови пожари. За пожарите в горите трябва да се знае, че огънят се разпространява по-бързо отколкото изглежда, особено по стръмни терени. Значителни материални и екологични щети, със загуба на горски…
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
За четвърти път холандката Марианне ван Шайк направи дарение за МБАЛ-Павликени. Медицинските уреди и оборудването за детски стаи вече пристигна в лечебното заведение и беше прието от кмета на община Павликени инж.Емануил Манолов и директора на МБАЛ д-р Ренета Кръстева. Община Павликени съдейства за транспортирането на дарените предмети от Холандия. Полученото оборудване включва легла за детското отделение, детски кошарки, столчета за хранене, шкафове за превръзки, уреди за занимателен детски кът и др. Благодетелката Мapиaннe вaн Шaйк paбoти в блaгoтвopитeлнa opгaнизaция в Хoлaндия. Пpeди гoдини Мapиaннe идвa нa гocти в Сyхиндoл и пo вpeмe нa пpecтoя й ce нaлaгa дa пoтъpcи мeдицинcкa пoмoщ в пaвликeнcкaтa бoлницa. Оттогава тя неизменно прави дарения за лечебното заведение.
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
Около 250 ученици от селища, в които вече са закрити училищата, ще пътуват през новата учебна година до трите средищни училища, които определи като такива на последното си заседание местният парламент в Павликени. Това са двете общински павликенски училища: Основно училище „Св. Кл. Охридски“, което ще приютява 113 деца от Михалци, Стамболово, Дъскот, Лесичери, Паскалевец и Мусина, и СОУ „Бачо Киро“, в което ще учат 89 ученици от Бутово, Патреш, Горна Липница, Долна Липница, Недан и др. Третото средищно училище ще бъде Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ от Караисен, в което идват да учат не само деца от павликенското село Сломер, но поради близост и деца от село Горна Студена от съседната Свищовска община. Община Павликени е осигурила нужния за превоза на децата транспорт до средищните училища и обратно до домовете им, а в училищата приемници има изградена целодневна организация на учебния процес, както и столово хранене.
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016
Женският народен хор при НЧ "Братство - 1884" Павликени спечели първото място и златен медал от 16-тия Национален фолклорен фестивал "Искри от миналото - Априлци 2016". Журито на авторитетната надпревара беше председателствано от известната радиоводеща от БНР- Юлия Цанкова. Участваха над 3000 души от страната. Хорът на павликенското читалище очарова както журито, така и многобройната публика със своите изпълнения. Съпровод на дамите беше народен оркестър "Извор". Със всяка изминала година народните певици от Павликени завоюват все по-големи и престижни награди. На тръгване от Априлци те си обещаха догодина отново да се включат във фестивала и отново да се завърнат в родното Павликени със златен медал.
Публикувана в Брой 16 (803) / 2016