Брой 15 (945) / 2022
Ключовете за чисто нов автомобил „Рено Експрес“ получи управителят на Домашния социален патронаж Милена Катинова от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. Средствата за закупуване на автомобила са изцяло от държавния бюджет, отпуснати с постановление на МС – допълнителен трансфер за други целеви разходи, включително за местни дейности, предоставени на Общината съгласно постановление 326 от 12 октомври 2021 г. Новият автомобил ще се използва за снабдяване на възрастни хора и хора с увреждания с продукти и вещи от първа необходимост в условията на извънредна епидемична обстановка. Полза от него ще имат и карантинирани и/или уязвими лица. Домашният социален патронаж продължава да бъде социалната услуга с най-широк обхват в нашата община. Наред с ежедневната доставка на топла храна, служителите изпълняват и патронажна грижа, а като асистенти помагат в домакинството и с доставянето на стоки от първа необходимост за целевите групи.
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022

100 години футбол в Павликени

Сряда, 03 Август 2022 13:06
Историята на футбола в България датира от края на 19 век благодарение на швейцарски учители по физкултура, поканени да преподават в страната ни. Първият футболен мач се играе във Варненската мъжка гимназия през 1894 г. За начало на организирания футбол в България се смята 1909 г., като играта бързо набира популярност и се разпространява сред ученици и младежи. Павликенски ученици са първите, които започват да ритат топката и да се интересуват от правилата на новата спортна и атрактивна игра. Началото на футбола в Павликени се поставя в годините след Първата световна война. Успоредно с развитието на образователната система се създават и първите спортни дружества и организации – Гимнастическо дружество „Юнак”, Туристическо дружество „Чатал тепе”, клубни дружества по различни спортове. Младежите в Павликени започват да ритат топка и да учат правилата на футболната игра още в първите следвоенни години. Георги Панов им подарява първата истинска футболна топка. През пролетта на 1922 г. е учредена „Спортна футболна група” към Туристическото дружество, а през м. ноември на същата година в къщата на поп Константин се провежда учредително събрание на футболен клуб „Гранит”. Избрано…
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Процесите по приемането на окончателно техническо решение за обходния път на град Павликени и започването на строежа трябва да се ускорят. Сигнал за това е изпратил кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов със свое писмо до председателя на УС на АПИ, до министър-председателя в оставка Кирил Петков и до областния управител Людмила Илиева. Въпросът е от изключителна важност за жителите на град Павликени, а и на цялата община. Затова Общината очаква ясен ангажимент от страна на АПИ. Към настоящия момент има информация, че са изготвени два проектни варианта, които са представени от фирмата, на която е възложено проектирането - "EKJ - BULGARIA CONSULTING ENGINEERS LTD". Няма информация за по-нататъшния ход на проектните работи, както и кога ще започне изграждането на този така дългоочакван обект. Община Павликени е предоставила нужните изходни данни във връзка с проектирането. Общината продължава да работи активно за успешното завършване на този път. През 2018 г. е одобрена кадастралната карта, където отчуждените участъци са отразени и имат статут на отделни поземлени имоти "Път III клас". В съответствие си изискванията на ЗУТ Община Павликени изготви и одобри…
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Настояване министърът на околната среда и водите да одобри безвъзмездно подаване на вода от язовир "Александър Стамболийски" за канали: Главен ляв разпределителен - Главен десен Бутовски - Главен ляв Баташки, отправи Община Павликени. Искането е за отпускане безвъзмездно на 3 000 000 кубични метра вода за 30 дни. Подаването на вода по протежение на гореизброените канали е необходимо за оросяване на дренажните източници в селата Недан, Батак и Караисен, които в момента са подложени на драстичен водоснабдителен режим. Опитът от миналите години показва, че захранването на напоителните канали значително подобрява ситуацията с водоснабдяването и навиряването в частните кладенци. Проведени са редица разговори и срещи с ръководството на "Напоителни системи" ЕАД - клон "Среден Дунав", които могат да отпуснат вода, но срещу сключени договори за напояване и съответното заплащане. Съответно "Напоителни системи" заплащат от своя страна количествата към МОСВ и НЕК. Домакинствата в засегнатите села вече започнаха да събират помежду си и чрез кметовете средства, но не са в състояние да съберат цялата нужна сума. Община Павликени посочва, че не разполага със собствени обработваеми ниви по протежението на каналите, затова законът…
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Започнаха плащанията на паричните обезщетения за имотите, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус“, като в първия ден – 28.07.2022г г. са пуснати шест платежни нареждания. Това информира заместник областният управител Огнян Стоянов. Той призова правоимащите граждани да се обръщат към Областна администрация, а не към Областна дирекция „Земеделие“, каквито случаи има. Комисия от Областна администрация с председател Людмила Бояджиева и членове Виктория Обретенова – старши експерт и Ралица Георгиева – експерт, разглежда подадените заявления и документи и в едномесечен срок се произнася. При редовност се пристъпва към изплащане на обезщетенията, като това става по два начина. Ако сумата е до 1 000 лв. и заявителят я е предпочел, изплащането става на касата в Областна администрация, а в останалите случаи – по банков път. С близо 1,5 млн. лв. ще бъдат обезщетени собственици и наследници на 283 отчуждени имота в землищата на градовете Сухиндол, Павликени и селата Върбовка и Бутово.
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др. подобни във всички населени места в община Павликени. За тези цели съответните собственици и стопани могат да ползват местни водоизточници. Нареждането е във връзка с писмо от управителя на „ВиК Йовковци“ ООД до Община Павликени за силно намаляване дебита на водоизточниците, осигуряващи вода за питейно-битови нужди за селата Лесичери, Долна Липница, Караисен, Батак и Сломер, както и трайната суша и продължителните високи температури. Контрол по заповедта ще осъществяват всички кметове на кметства и кметски наместници по населени места, както и служителите на „ВиК“ – Район Павликени за града.
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Граждани и официални лица поднесоха цветя пред морената с барелефа на Васил Левски в деня на 185-та годишнина от рождението му. „Организираме всяка година това скромно честване със силния заряд да бъдем признателни и вечно да помним името на човека, който събуди българския народ за свободата. Всеки от нас носи Левски в сърцето си! Нека името му да живее навеки!“, каза инж. Емануил Манолов в деня на честването.
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022
Панихида за загиналите преди 154 г. четници от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в местността Карапанова кория край Горна Липница се проведе в края на юли. Тя бе отслужена от отец Димитър именно на мястото на сражението. Ден по-рано на центъра на селото се състоя тържество с участието на децата Петя Нинова, Рада-Мария Вергилова, Бистра Боянова, Магдалена Петрова и Ивайла Тодорова, които изнесоха рецитал по стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър“, след което накратко разказаха за събитията от паметното лято на 1868 г., случили се в корията на дядо Пано. За провеждането на вечерната заря организаторите бяха подпомогнати от Община Павликени, тъй като събитието е част от общинския културен календар. За музикалната програма съдействие оказа ЧППК „Наша нива“. В един от най-горещите юлски дни за пореден път в с. Горна Липница бяха посрещнати участниците в похода поклонение „По бойния път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 г.“ с организатор Христо Батинков. В похода участват родолюбци от цялата страна, които преминават пътя на четниците от р. Дунав до връх Бузлуджа и на всяко място на…
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022

На раздумки и още нещо

Сряда, 03 Август 2022 12:33
От редакционната поща В тази рубрика „Павликенски глас“ публикува избрани писма от редакционната поща, в които читатели разказват за нещата, които ги вълнуват. Така помагаме добрите вести да достигат до повече хора. На раздумки и още нещо Пенсионерският клуб в с. Караисен ежедневно е посещаван. Приятно и любопитно е да чуеш споделянията - кой за здраве, кой за градината; да видиш радостта на бабите при разговор за внуците, правнуците, постоянен спътник в тяхното ежедневие. Напук на фалшивата политика на правителството, безпаричието и безводието, ние, пенсионерите от клуба в с. Караисен, се организирахме и на 20 юли откликнахме на поканата от приятелите ни от пенсионерския клуб в Килифарево. Представихме се с акордеонист и малък мъжки хор с песни за душата и хората. Посетихме историческия музей в града и Килифарския манастир. Или, иначе казано, ние сме съвременни "бабки" и знаем как да се вмъкнем само в положителните емоции, да поддържаме добро здраве и да удържим на напъна на ежедневието. Сърдечни благодарности от всички нас за уредника на пенсионерския клуб в с. Караисен Генка Кърчева, че направи деня ни прекрасен! Марийка Вачкова пенсионер
Публикувана в Брой 15 (945) / 2022