Брой 16 (946) / 2022
Продължават ремонтните дейности по улици в град Павликени и населените места. Общо около 1,02 млн. лв. ще бъдат инвестирани тази година в ремонти на улици, четвъртокласни пътища, тротоари и поставяне на маркировка. Изпълнението започна от гр. Павликени, където са предвидени няколко улици за ремонт: ул. „Иван Цвятков“, участък от ул. „Димитър Благоев“, участък от ул. „Климент Охридски“, ул. „Малчика“, ул. „Марин Дринов“ и улицата между ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Христо Ботев“. Освен това са отделени средства за ремонт на единични деформации в уличното платно. Средствата за тези ремонти са предвидени в бюджета за 2022 г. на Община Павликени. Договор за СМР беше сключен между Община Павликени и „Пътища и мостове“ ЕООД – гр. Провадия. За ремонтните дейности в населените места на общината има изготвен график, който предвижда те да приключат в началото на м. октомври 2022 г.
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
БНТ показа колко важно е за павликенчани околовръстният път на града да бъде изграден час по-скоро. Живеещите на бул. „Дондуков“ са само част от потърпевшите от този проблем. Пред телевизионната камера те показаха напуканите фасади на къщите си, наклонените дувари и разказаха за последствията от преминаването на десетки тежкотоварни машини по улицата. След отправено питане от екипа на БНТ до АПИ, пътната агенция даде информация за напредъка на проекта. В момента се изработва технически проект за доизграждането на обходния път на Павликени. Изработването му е възложено след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Изготвянето на техническия проект е задължителен етап преди започването на строителни работи. Въз основа на него ще се определят прогнозните стойности на бъдещите строително-монтажни работи, както и необходимостта от теренното обезпечаване на новия пътен обект. Изработването на техническия проект е разделено на четири междинни етапи. През септември е планирано заседание на Експертния технико-икономически съвет на АПИ, на който ще бъде разгледан първият междинен етап. На заседанието, каквато е утвърдената практика, ще бъдат поканени да присъстват и представители на община Павликени. На него ще бъде разгледана…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
163 000 лв. инвестира болницата в Павликени в обновяване на интензивното отделение, което последните две години e ковид сектор. Средствата са по проект “Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, финансиран по ОП “Региони в растеж”. Предстои обявяването на обществената поръчка за избор на изпълнител. Проектът предвижда да бъде положена епоксидна антибактериална подова система в цялото интензивно отделение, заложена е също подмяна и обособяване на изолиран болничен асансьор за разделяне на потоците. Важна част от изпълнението на проекта е удължаването на съществуваща кислородна инсталация, което ще позволи оборудване на ковид сектора с панели до всяко легло, на които ще са разположени изводи за медицински газове. Напълно съвременно решение е, че ще бъдат монтиран до всяко легло болничен панел с включени доза за кислород, доза за вакуум, доза за сгъстен въздух, контакти, бутон за повиквателна система и осветително лед тяло. Той ще има и повиквателна система „пациент – медицинска сестра“. Цялата система ще позволи да се приберат и подредят всички кабели, които обичайно досега са опасвали болничните стаи. Дейностите трябва да завършат до декември 2023 г. По време…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022

Приключи „Музейно лято 2022“

Сряда, 24 Август 2022 14:47
Цялостна музейна програма за деца и ученици реализира Исторически музей-Павликени през месеците юни, юли и август. Началото бе поставено на 15 юни, а краят на програмата бе на 10 август в Античен керамичен център край Павликени. Над 45 деца и ученици имаха възможност да се включат в различните занятия по теми и творчески ателиета. Сред тях имаше и много деца на съграждани, живеещи в САЩ и други европейски държави. „Музейно лято 2022“ позволи на екипа на музея да привлече повече деца, родители и общественост към ролята и ползата на музея като място за опознаване на историята и привличане на младата публика. Децата се докоснаха до част от работата на уредниците в областта на етнографията, историята, изобразителното изкуство и археологията. Чрез метода на опознаване с игри и креативни ателиета младите хора опознаха своя край и минало и се научиха да го ценят. Децата имаха възможност в неформална среда, сред връстници и приятели да проявят своето въображение, да покажат знания и умения и да се забавляват. Различните предизвикателства и задачи, които екипът на музея бе подготвил стимулираха инициативата на децата в художествените…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
Членовете на Детско-юношеския клуб „Приятели на книгата” към НЧ „Просвета-1898” – с. Патреш се научиха как да си направят шапки от хартия, за да се предпазват от жежкото слънце. Лятната работилница на тема „Оригами” се организира от читалището в селото, като подобен вид работилнички през лятото станаха очаквано мероприятие всяка година. Изработеното в тях се експонира на есенния фестивал на детското и младежкото изпълнителско изкуство „Нашите деца хубави”. Под сянката на беседката до кметството децата се научиха да сгъват и други фигури от хартия като акробат, корабче, самолет, солничка. Дори кметът на селото Валентин Вълев показа завидни умения в изработката. Интересът беше голям. Едновременно се забавлявахме и се учихме, като завършихме със сладка почерпка и уговорка за нова скорошна среща. Дарина Русанова
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
Третото масово преплуване се проведе на язовир "Александър Стамболийски“, в местността „Хисаря“. 36 участници се включиха в инициативата. Най-млади сред тях бяха 9-годишната Еванина Лалева и 12-годишният Михаел Личев. Най-възрастен - Атанас Кръстев на 83 години. Те получиха подарък от кмета на община Павликени инж. Емануела Манолов - фенерче с многофункционален туристически инструмент. Съорганизатори на преплуването са ТД "Росица" и Клуб по водни спортове-Павликени, а бюджетът за състезанието е осигурен от спортния календар на Община Павликени.
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
Община Павликени подготвя реконструкция, обновяване и модернизация на съоръжения и на парковата среда на Зоокъта. С такова проектно предложение администрацията ще кандидатства по процедура към Местната инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“. Общината търси финансиране от МИГ-а за етап 1 от по-голям проект за преобразяване на целия зоокът. Този етап обхваща дейности по обновяване на клетката на мечката и реконструкция и преустройство на съществуваща обслужваща сграда в Център за обучение на посетители. За обновяване клетката на мечката се предвижда разширение на двора към клетката, направа на широка рампа с малък наклон, върху всички алеи и рампи ще се направи настилка от павета. Ще бъде обновена сградата за вътрешна клетка на животното. Предвижда се нова покривна конструкция, нов метален парапет и др. По отношение на реконструкцията и преустройството на съществуваща обслужваща сграда в Център за обучение на посетители - северната част ще продължи да се използва като склад за фуражи, а в южното крило ще се обособят преддверие и лекционна зала, кабинет за управител, стая и съблекалня за персонала с баня и тоалетна. Ще се монтира изцяло нова стоманена покривна конструкция.…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
Общински съвет – Павликени даде съгласие Община Павликени да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация на обществени зелени площи, детски площадки и площадно пространство в населените места на община Павликени с. Вишовград и с. Димча” по процедура към Местната инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“. За с. Вишовград се предвижда изцяло да се реконструира съществуващата алейна мрежа, както и кътовете за отдих. В североизточната част на обекта ще се изгради детска площадка, напълно отговаряща на нормативните изисквания за безопасна и пълноценна игра. Ивицата с трошен камък от север ще се премахне и, както останалите алеи, ще се изпълни с настилка от каменни плочи, подредени върху пясъчна основа с циментова фуга. Отстрани всички алеи ще бъдат ограничени от зелените площи с бетонови градински бордюри. Старата чешма фонтанка от север ще се подмени с нова, изработена от бетон и мозайка. В близост до нея ще се монтира дървена беседка с крайстенни пейки и маса в средата. На юг нефункциониращият бетонов фонтан ще се преобрази в цветарник за сезонни цветя и храсти. Около него ще се разшири алеята, ще се поставят пейки и пространството…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
109 решения в рамките на 10 заседания са приети от Общински съвет – Павликени за първите шест месеца на годината. Това стана ясно от отчета за дейността на местния парламент. Постоянните комисии са провели 58 заседания. Те винаги са открити и присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия, когато са внесени въпроси за обсъждане, касаещи поверените им предприятия, присъствали са и граждани и представители на медиите. За отчетния период не са констатирани нарушения, не са налагани дисциплинарни наказания от председателя на Общинския съвет, както и не са отстранявани общински съветници от заседания на съвета.
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
* Публикуваме текста без редакторска намеса във вида, в който е предоставен от сдружение „Ти решаваш“. Запазен е оригиналният правопис. Редакцията на в. „Павликенски глас“ не носи отговорност за верността на посочените данни. Повече от 8 месеца жителите на община Павликени са разтревожени за своето бъдеще, за бъдещето на децата и внуците си, за средата в която ще живеят, за чистотата на въздуха, водата и земята, за прехраната си. Всички вече знаят каква е причината. Инвестиционно намерение за изграждане в землището на с. Върбовка на завод за производство на каменна вата със собствен енергоизточник на база изгаряне на модифицирано гориво от отпадъци. Какво разтревожи хората? В представения от инвеститора доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) има много факти и цифри, които будят тревога. При предвидените капацитети на енергоизточника общо в инсталацията ще постъпват 56 т/час модифицирани горива от отпадъци (RDF), което прави 1344 тона за 24 часа. Това са повече от 67 камиона по 20 тона полезен товар. Всеки ден! 67 камиона по пътищата на община Павликени двупосочно. В доклада няма данни за остатъчните продукти като пепел…
Публикувана в Брой 16 (946) / 2022
Страница 1 от 2