Брой 17 (947) / 2022
Два варианта за трасето на околовръстния път на Павликени представи Агенция „Пътна инфраструктура“. Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата с председател инж. Албена Петрова – зам.-кмет на община Павликени, вече разгледа и обсъди представения от АПИ проект за доизграждане на път III-303 „Обходен път на гр.Павликени“ /първи междинен етап/. Инж.Петър Петров, директор на дирекция УТС при Община Павликени, запозна присъстващите с представените проектни материали. Проектът съдържа два конкурентни варианта за продължаване на трасето. Вариант 1 предвижда трасе, преминаващо в близост до регулацията на града, и включване към съществуващия път от РПМ III-303 в района на входа на поделение ВФ 26690. Вариант 2 предвижда трасе на значително отстояние от регулацията на града, плавни криви с големи радиуси и включване към съществуващия път от РПМ III-303 в района на разклона за с. Недан. След като прецениха предимствата и недостатъците на предложените варианти, членовете на комисията единодушно съгласуваха и препоръчаха за изграждане Вариант 2 като рационален и концептуално съответстващ на локалните условия. Писмо с официалното становище на Общината е изпратено до Агенция „Пътна инфраструктура“.
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022
Петима ученици от СУ „Бачо Киро“ взеха участие в Международния космически лагер „SPACE CAMP Turkey 2022“ в град Измир. За поредна година координатор на програмата за цяла България бе Център за творческо обучение, който работи в тясно сътрудничество с тренировъчния център повече от 15 години. Космическият лагер даде възможност на децата да работят по съвременни образователни програми и да използват технологии в областта на астрономията, роботиката, физиката и др. науки. Петимата младежи на възраст между 11 и 15 години се класираха за участие, след като написаха научни есета по предварително зададени теми. Учениците на СУ „Бачо Киро”, под ръководството на г-жа Галина Радкова – ръководител на направление „ИКТ“, бяха разпределени в различни отбори с деца от Швеция, Турция, Грузия и България. В продължение на една седмица те имаха определен дневен режим, изпълняваха различни космически дейности и мисии. Занятията в лагера включваха реални тренажори и симулатори на живота и работата в Космоса. Екипите, в които се включиха учениците, за шест дни построиха миниракета и участваха в успешното ѝ изстрелване, влязоха в различни роли при управлението на совалката „Дискавъри“, качиха се на…
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022
Фирмата за вторични суровини „БИМИ-64-Иван Белев“ ООД на братята Милен и Белослав Белеви постави нови съдове за пластмасови бутилки в град Павликени. Те се намират в междублоковото пространство на ул. „Дондуков“ (блоковете на „Лукойл“), срещу новата детската площадка между бул. „Руски“ и ул. „Шейново“ и на новия паркинг срещу Медицински център „Медиана“. Поставените съдове в града вече са десет на брой. Първите подобни съдове бяха поставени през м. април т.г. и веднага срещнаха одобрението на павликенчани, които ги нарекоха „шишеяди“. В тях се изхвърлят само пластмасови опаковки, генерирани от домакинствата на територията на общината, с цел намаляване на количествата депонируеми отпадъци. За поставянето на съдовете между Община Павликени и фирмата беше сключен договор. Поставянето на всички съоръжения е безвъзмездно като Общината съдейства за изготвянето на всички нужни разрешителни, архитектурни скици и друга документация. Досегашните 7 съда за пластмасови бутилки се намират: в двора на ОУ „Св. Климент Охридски“, в двора на СУ „Бачо Киро“, в двора на ПГАТ „Цанко Церковски“, в началото на Зоопарк – Павликени, на входа на Градски стадион „Ганчо Панов“, в началото на парк „Кирил Ракаров“, в…
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022
На 25 август 2022 г. в сградата на Исторически музей – Павликени се проведе встъпителна пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект № BGCULTURE-1.001-0007 с наименование „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей – Павликени” по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В събитието взеха участие инж. Анастасия Вачева – заместник-кмет на община Павликени, г-жа Елена Чанакчиварова-Христова – директор на Исторически музей – Павликени, екипът на проекта, представители на партньорите от Кралство Норвегия, гости и медии. Пресконференцията започна с кратко приветствие от официалните гости. Инж. Вачева подчерта подкрепата на Община Павликени към Историческия музей и изрази своята увереност в качествената подготовка и управление на проекта, които са дело на екипа на „Гецов и партньори консултантс“ ЕООД. Събитието продължи с кратка презентация на ръководителя на проекта – Станислав Гецов, и представяне на партньорите от училище „Glemmen videregående skole“ в град Фредкрикстад, Норвегия. Заместник-директорът на учебното заведение г-жа Christiane…
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022
Пенсионерски клуб „Втора младост” – с. Патреш отново посрещна своите гости с кафе, направено на пясък, по случай събитието „При баба на кафе”. То се провежда за седма година, като вече е традиция, събираща патрешчани на сладка раздумка. Ароматното кафе се вари бавно на пясък, разлива се в специално разработени за пенсионерския клуб дизайнерски чаши и се сервира със сладки и късметчета с логото на клуба. Гости на събитието бяха представители на НЧ „Надежда-1872” и Пенсионерски клуб „Росица” от с. Лесичери, които останаха впечатлени. Така се зародиха приятелски взаимоотношения и бе обменен опит между клубовете. Председателят на пенсионерския клуб Маргаритка Захариева разказа за ремонта на клуба, изтъкна ползите от пиенето на кафе и завърши с притча за кафето. На събитието беше представена книгата „Безсмъртни крила”, в която е събрана поезията на Цветомил Камбуров от с. Патреш. НЧ „Просвета-1898” – с. Патреш помогна за разработването и дизайна на книгата.
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022
Морена с християнски кръст и надпис: „Тук през 1876 загиват за Освобождението на България въстаниците Ангел и Георги Рачевски и Иван Върбанчев“, ще бъде поставена в с. Мусина. Предложението за поставяне на паметен знак е направено от Дончо Дончев, председател на родовия съвет на Рачевския род, и е подкрепено с подписка от 30 души от селото. То е израз на признателност към братята Ангел и Георги Рачевски и Иван Върбанчев от с. Мусина, загинали в местността Комитските дупки след разгрома на Априлското въстание през 1876 г. като участници в четата на Поп Харитон и Бачо Киро. Паметникът представлява гранитен блок (морена) с християнски кръст и надпис. Поради недостъпност на лобното място паметникът ще бъде поставен в с. Мусина, а на фундамента му ще има надпис „Паметникът е в с. Мусина поради трудния достъп до лобното място Комитските дупки. Историческите документи, спомени и публикации несъмнено доказват заслугите на комитите в Априлското въстание, става ясно от справката, предоставена от Исторически музей – Павликени. От нея научаваме, че Ангел и Георги Рачевски са синове на известния мусински чорбаджия Димо Рачевски. Целият Рачевски род…
Публикувана в Брой 17 (947) / 2022