Брой 3 (719) / 2013
Собственици на фирми и общественици разказваха пред ученици за първите си стъпки в професионалното поприще. Срещата под мотото „Моята първа работа” се състоя на 15 януари в СОУ „Бачо Киро” по проект на училищното настоятелство „Информационен и кариерен център”. През следващите месеци центърът ще бъде създаден в библиотеката на училището с финансовата подкрепа на Фондация за реформа в местното самоуправление и SAP labs България. Какъв да стана? Какво да избера да уча? Тези въпроси си задава без изключение всеки завършващ гимназист. На прага на истинския живот дипломираните ученици трябва да направят сериозния избор за професионалната си реализация. Оказва се, че само в САЩ над 80% от анкетираните възрастни отговарят, че са направили грешен избор. Над половината от населението там пък не е удовлетворено от своята работа, сочат изследванията. „Добрият професионален избор трябва да отговаря едновременно както на способностите и предпочитанията на индивида, така и на изискванията и възможностите на пазара на труда”, обясни Илийка Иванова, директор на Бюрото по труда. Тя успокои учениците, че за да направят правилния избор, няма нищо страшно да се обърнат към кариерните центрове и специалистите…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
Две златни сватби отпразнуваха в Пенсионерския клуб в Павликени през изминалата година. Старите обичаи и традиции при женитба пресъздадоха семействата Славка и Христо Георгиеви и Иван и Росица Радови, които отново си казаха заветното „Да”. Когато семейство Радови решава да отпразнува златната си сватба, кани и най-възрастната двойка в клуба – семейство Георгиеви, които имат 55 години брак, да споделят празника. По 108лв. и много подаръци от своите приятели получават главните герои в церемонията. Своите истории и как поддържат любовта повече от половин век „младоженците” разказаха за читателите на вестник „Павликенски глас”. За една седмица пламва любов, горяща повече от 50години Родом от две различни населени места, Росица и Иван се запознават в бръснарския салон в Павликени, където той е майстор, а тя отива на стаж. Така съдбата среща двамата, а тяхната любов и съвместни усилия поддържат брака им вече пет десетилетия. „Тя дойде при нас на работа в бръснарския салон и тогава се запознахме. Първата ни среща беше на едно кино, на което аз я замолих да отидем. Когато тръгнах да я изпращам, малко преди да стигнем до тяхната…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
Още от османско време земеделието било основно занятие на белочерковци, а наред с него и лозарството, след което дошло и винарството. Селяните продавали виното си чак в Габрово и по балканските села. Зло време дошло, когато през 1882г., както в цялата страна, така и тук болестта филоксера поразила местните лозя, а 10 години по-късно (1892 г.) се прибавила и друга пораза – маната (перноспората). Тези болести били пренесени от Америка. Вследствие на това старото лозарство западнало и към 1900г. населението тук обедняло, поради което голяма част от него се изселила в Павликени, в с. Абоба и другаде. През 1902г. тук умни белочерковци създали лозарско дружество от 60 души с председател Йосиф хаджи Христов – учител по естествена история в местното училище. В дружеството влезли и Цанко Б. Церковски с брат си Ангел Бакалов. Дружеството намерило изход от тежкото положение като внесло от чужбина американски лозови пръчки – дивачки (подложки), на които да се присаждат калеми от българските лози за устойчивост срещу посочените болести. Важна задача била да се научат селяните как се извършва тая работа, наричана пипиниерство. През 1902-1903г. особено…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
Модерна компютъризирана радиография ще е на разположение на пациентите в Медицински център „Медиана” в следствие на спечелен проект по европейските фондове. В рамките на 12 месеца ще се реализира „Подобряване на условията на труд в Медицински център „Медиана”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. Подробностите по проекта бяха обявени от управителя на здравното заведение д-р Пламен Латев по време на пресконференция в лекционната зала на читалище „Братство-1884”. Стойността на нововъведенията е 99 028,50лв. Една от предвидените дейности е именно замяната на фотолабораторията в рентгена с компютъризирана радиография, при която изображението ще е цифрово. Пациентите ще получават диск с образа, който ще се разпространява на специализирана информационна система. С новата технология ще се избегнат вредите на фотолабораторията. Обширен анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност е най-тежката процедура, за която ще се използват една трета от средствата. Анализът ще се извърши от консултанска фирма, която ще оцени рисковете на всяко едно работно място и ще предложи мерки за подобряване на средата на работа. Друга фирма ще подготвя Медицинския център за стандарт за по-безопасни условия…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
По време на първия демократичен референдум66% oт гласувалите павликенчани казаха „ДА” на ядрената енергетика у нас 23,25% беше избирателната активност в община Павликени по време на първия демократичен референдум у нас. Гласуваха 5317 души. Българите гласуваха с „Да” и „Не” по въпроса “Да се развива ли ядрената енергетика на Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?” в неделя, 27 януари. 65,54 % от павликенчани изразиха желанието си да се развива ядрена енергетика у нас. На противоположното мнение са 31,62%. Недействителните бюлетини бяха 2,13% или едва 113бр. Право на глас според избирателните списъци имаха 22 351 души в общината. Те гласуваха в 40 секции в общинския център и 19-те населени места. Вяло започна изборният ден. 3,15% от павликенчани излязоха в ранните часове. Към 13,58% посещаемост отчетоха секционните комисии по обед. До края на деня бройката гласували така и не достигна активността от последните парламентарни избори. Общо за Великотърновска област активността беше 22,73% или 52 122 души. Положително отговориха 62,69% от тях. На национално ниво гласуваха 1 405 463 души. От тях 851 757 или 60,60% подкрепиха строежа на нова ядрена…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013

Приемна грижа

Четвъртък, 07 Февруари 2013 07:00
В семейството на Павлинка и Христо Велеви в Павликени растат сред обич и внимание три приемни деца, настанени по проект „И аз имам семейство”. На 21 януари едно от тях празнува рождения си ден и за първи път в живота си получи торта, както и много подаръци. Двамата родители са кандидатствали миналия юни да станат приемно семейство. След одобрение на заявлението им в продължение на 3 месеца те преминават през специален курс на оценка и обучение. През това време екипът по приемна грижа осъществява редица срещи с тях, провежда им обучение и дава оценка дали ще се справят като приемни родители. Когато през декември възниква нуждата спешно да се изведат от биологичното им семейство трите деца, Павлинка и Христо веднага се съгласяват и вече втори месец споделят домашния уют с двете братчета и сестричето. Заедно ги учат на хигиенни навици, на правилно хранене и добро възпитание. „Платеното родителство” е сред силно развитите социални услуги в община Павликени. По проект „И аз имам семейство” има одобрени още 8 семейства. В семейството на Сашка Петрова е настанено 1 дете, а с три…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
За втора поредна година Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" Павликени продължава работа по проект "Успех" към Министерството на образованието, младежта и науката, което е конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне "Да направим училището привлекателно за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. Основната цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез дейности, свързани с техните интереси и потребности. Във фоайето на I етаж в ПГАТ "Цанко Церковски" от 14.30 часа на 6 февруари 2013 г. ще бъде организирана изложба от предмети, изработени от клубовете "Флористика и дизайн" и "Да докоснем природата", а клуб "Моят виртуален свят" ще представи фотоизложба под наслов "Моят град и моето училище". Изложбата е представителна изява, финансирана по проекта. Учениците от клуб "Флористика и дизайн" с ръководител Илиана Грунева ще представят изработените от тях декоративни пана и аранжировки от сух растителен материал, квилинг пана и декорация със семена. Дейностите на клуба дават възможност за практическо прилагане на правилата и техниките на…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
11 908 050лв. е рамката на проектобюджета на Община Павликени за 2013г. Снощи беше общественото обсъждане на проекта и на отчета за изпълнението на бюджет 2012г. 7 953 256лв. постъпват в Общината от държавния бюджет. Това включва 5,98млн.лв. за делегираните държавни дейности, 1,47млн.лв. изравнителна субсидия. За снегопочистване са предвидени 67 100лв., за капиталови разходи и ремонт на пътища – общо 442 хил.лв. Планираните местни приходи са 3 515 434лв. От данъци е предвидено да постъпят 1,10млн.лв., което е ръст с 9%. Размерът на данъците не е променян, но се очаква по-добра събираемост. Неданъчните приходи са в размер 2,41млн.лв. 60 000лв. се очаква да постъпят в Общината от концесиите на кариерите край с.Върбовка и с.Вишовград. Община Павликени планира ръст от минимум 5% спрямо предходната година на приходите от местни данъци и такси на база подобрената организация на събираемост и формиране на обществена нетърпимост към недобросъвестните платци на налозите. Администрацията залага още на повишаване качеството на обслужване на граждани и фирми в процеса на данъчните взаимоотношения и прилагане на добри практики от други общини в процесите за повишаване събираемостта на местните приходи,…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
Античният керамичен център, Историческия музей в Павликени и петте музея в град Бяла черква са включени в един от маршрутите на новоиздаден пътеводител по инициативата „Опознай родния край”. Целта е да се засили ученическият туризъм в региона, както и да се популяризират обекти в десетте общини. Книжката е издадена от Областна администрация с финансовата подкрепа на участващите общини. Пътеводителят включва 17 нови туристически маршрути, които обхващат най-значимите туристически и културно-исторически обекти в областта. Изданието е в 24 - хиляден тираж и ще се разпространява сред учениците в учебните заведения в областта. Представянето на пътеводителя се състоя в сряда на официална церемония в Музей „Възраждане и учредително събрание” във Велико Търново. Присъстваха заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, областният управител проф. Пенчо Пенчев, началникът на Регионалния инспекторат по образование Розалия Личева, изпълнителният секретар на Българския туристически съюз Венцислав Удев, служители на музеи, учители и ученици. Единствен инж.Емануил Манолов сред общинските кметове уважи събитието. Тържеството започна с изпълнение на великотърновския актьор Милен Иванов на фрагменти от пътеписа на Алеко Константинов „Какво? Швейцария ли?", по повод 150-та годишнина от рождението на…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013
Тимът на магазини „Браво” спечели Зимния турнир по футбол на малки вратички след ожесточен финален мач с клуба на „МИС-А”. Резултатът на решаващата среща бе 6:1. Още във втората минута Иван Златков отбеляза първия гол за своя отбор. Неговите съотборници Владо Анев, Стилян Ванев и Асен Георгиев също се разписаха в срещата. Два автогола си вкараха играчите от „МИС-А”, а Иван Иванов отбеляза единствената гол за своя отбор на финала. Мачът разбуди бурни емоции, както на терена, така и на трибуните. Мача за 3-то и 4-то място спечелиха с 10:2 футболистите от „Тотитранс”, които играха срещу учениците от СОУ „Бачо Киро”. Най-малкият играч Кристиян Райков от „Тотитранс” отбеляза два гола в срещата. Кметът на Община Павликени инж.Емануил Маналов награди с купи и парични награди победилите отбори. Първата награда в турнира бе в размер на 250лв., средствата са осигурено от „Милки лукс” със собственик Илия Димитров. Втората и третата награда са съответно 150лв и 100лв., които са осигурени от магазини „Браво”. Голмайстор на турнира стана Иван Тончев от отбора на „МИС-А”. Купа за най-коректен отбор спечелиха играчите от „Плами”. Най-красивият гол…
Публикувана в Брой 3 (719) / 2013