Брой 5 (768) / 2015
Пет европейски града ще окичат мартеници от Павликени. Вече са изпратени традиционните пакети с червените и бели Пижо и Пенда, които са традиция в последните три години. Побратименият с Павликени беларуски град Пружани получи първи мартеница, която учениците в Павликени изработиха в изминалия месец. Заедно с подаръка получателите ще се докоснат и до поверието за най-българския символ. „В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отношенията, а в червения – топлотата на приятелството и взаимната обич“, обяснява кметът инж.Емануил Манолов в писмото до своите колеги. Испанският Падрон отново ще окичи мартеницата на кметството, след като през 2013г. това лично стори кметът инж.Емануил Манолов. На брега на Атлантика са добре запознати с легендата как е произлязла българската традиция да се носят оплетени червен и бял конец. Молдовският Леова за първи път ще получи специалния пакет. В последната година между Павликени и Леова бяха разменени официални визити, а преди това футболните им отбори се срещнаха в четиристранно първенство, организирано в Румъния. В Леова с интерес ще научат, че мартеницата е символ на мир и любов, на здраве и щастие. В румънския…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
Инвестиционната програма за годината е в размер на над 47,7 млн. лв. благодарение на спечелените европроекти Бюджет от 14 159 780 лева по пълна бюджетна класификация, с един милион лева по-висок от миналогодишния, прие Общинският съвет на Павликени. Кметът на общината инж. Емануил Манолов посочи в резюмето си в началото на дебата някои цифри на промените в сравнение с предходната година: общата субсидия за делегирани държавни дейности е завишена с 253 258 лв., целевата субсидия за капиталови разходи – с 27 700 лв., целевата субсидия за основен ремонт на пътищата – с 13 700 лв. и т.н. „По бюджетите на кметствата сме разпределили над 200 000 лв. повече спрямо 2014 г. за работни заплати, издръжка на персонала, улично осветление, ремонт на улици и др. от собствени бюджетни средства, за капиталовата програма на общината от собствени бюджетни средства са предвидени 256 000 лева повече в сравнение с предходната година и т.н. В условията на ограничени приходи и увеличени разходи за издръжка разходната част на бюджета на общината е разпределена и балансирана консервативно”, заяви градоначалникът. Тази година се запазват непроменени местните данъци…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
1387 дела са разгледани в 1321 заседания през 2014г. в Павликенския районен съд. От тях 895 са били граждански дела, а 495 – наказателни. Свършени са 1278 дела, като 91 на сто от общия им брой са приключили в срок до 3 месеца. Осъдените лица през 2014 година са 118, от тях 4 непълнолетни. Две лица са оправдани по повдигнатите им обвинения. Най-много са осъдените лица за престъпления против собствеността, следвани от тези за общоопасни престъпления, за престъпления против стопанството и за престъпления против личността. Преобладават наказанията лишаване от свобода до 3 години – общо 47 броя. От тях за 35 е отложено изтърпяването на наказанието с изпитателен срок. Следват пробациите, глобите. Постановени са и 13 ефективни присъди лишаване от свобода. През миналата година съдиите в Районен съд Павликени са работили при висока натовареност, в намален състав, без профилиране по материя. Средната месечна натовареност спрямо общия брой разглеждани дела е 38,5 на съдия. При това повечето обжалвани съдебни актове са потвърждавани от въззивните и касационните инстанции. Като цяло натовареността в работата на съдиите в Районен съд Павликени е била над…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
В средата на февруари Анка и Георги Гецови от Бяла черква отбелязаха 65 години семеен живот. Двамата са известно семейство в малкия възрожденски град, където е преминал целият им съзнателен живот. И днес, макар Анка Гецова вече да е на 85, а съпругът й – на 89, са запазили бодрия си дух, чувството за хумор, бистрия ум и желанието да продължат да участват в обществения живот на Бяла черква. Да не говорим, че Гецов и до ден-днешен умножава на ум за секунди само трицифрени числа. Както се казва – дай, Боже, всекиму! Срещат се преди 65 години в родното село на Георги Гецов Българско Сливово, Свищовско. Тогава деветнадесетгодишната Анка току-що е завършила Института за начални учители във Велико Търново и е разпределена в свищовското село на работа, а Георги е студент в Свищовската академия. Срещат се в началото на януари, а през средата на февруари вече сключват граждански брак. Днес Георги Гецов признава, че са го привлекли две неща в младото момиче – нейната красота и това, че имала сериозна професия. Той беше весел, приказлив, а аз толкова млада и…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
За втора поредна година ръководството на ЦДГ „Слънце” съвместно със Спортен клуб по хандбал „Павликени” реализира проект по програма на Министерството на младежта и спорта „Спорт за деца в детските градини”. В дейностите на проекта са ангажирани 55 деца в предучилищна възраст – 5- и 6-годишни, разпределени в 3 групи. Във всяка група в рамките на 30 минути два пъти седмично, под ръководството на спортен специалист – педагог, се провеждат разнообразни педагогически взаимодействия с цел физическо развитие на децата. Педагогическият подход при реализация на дейностите е съобразен с възможностите и интересите на децата. С помощта на занимателни игри малчуганите от ЦДГ „Слънце” имат възможност да участват в активности, които имат положителен ефект върху тях по отношение на фиизическото им развитие и емоционално състояние. Така по-непослушните се учат на самоконтрол, по-срамежливите стават по-уверени, затворените в себе си стават по-самоуверени, а ние им осигуряваме условия за развитие в тази посока. Евгения Маринова – директор на ЦДГ „Слънце”
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
Ще минат още много години, десетилетия и векове, но едва ли българската земя ще роди по-завършен образ на човек и борец като Васил Левски – Апостола на нашата свобода. Достойни наследници ли сме на Левски? Мислим, че да. Последните думи, записани в дневника му, са: „Народе???” Упрек или призив за събуждане? Можем много да разсъждаваме какво е искал да ни каже с тях Левски. Но по-важно е да следваме примера, даден ни от него. На 18 февруари 2015г. учениците от 10а и 2а клас при СОУ „Бачо Киро” показаха, че името на Апостола на свободата не е забравено и че живее в сърцата на младото поколение. Пред многобройна публика от ученици, учители и родители бе представена презентация за живота и делото на Васил Левски. На сцената оживяха образите на героите от Вазовите творби „Апостолът в премеждие” и „Левски и селяните”. Публиката аплодира младите артисти, които с ентусиазъм и вдъхновение изпълниха ролите на Апостола и останалите герои. Второкласниците с голямо въодушевление рецитираха стихове за Дякона. Едновременно чрез средствата на литературата и изобразителното изкуство показахме какво представлява Левски за нас и какво…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
И тази година по традиция на 19 февруари пред морената с барелефа на Васил Левски на едноименната улица в Павликени дойдоха стотици ученици и граждани на възпоменателното тържество по повод 142 години от гибелта на националния ни герой. Възрожденски песни огласяха дълго преди началото района. Стихотворение в памет на Васил Левски рецитира ученик от ПГАТ „Цанко Церковски”. В словото си към присъстващите на възпоменателния митинг кметът на община Павликени ниж. Емануил Манолов каза: „Днес Левски е светиня, паметта за него живее навсякъде, където живее и страда българщината.Той е в сърцата ни всеки ден. Васил Левски е от малкото ни ориентири днес кое е патриотично и кое е родоотстъпничество. Скъпи ученици, в този ден се радвам на всички вас, които сте тук. Защото това е доказателство, че вие не сте забравили Левски. Нека вашите учители ви разказват в училище за подвига на Васил Левски и на останалите герои от нашата славна история. Защото, скъпи деца на Павликени, на вас ще се падне честта да предадете тези примери на следващите поколения - за да запазим историята си, за да сме силни като…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
Няма щети, нито наранени работници по време на инцидента с багера, който падна в изкоп на ул.“Хаджи Димитър“ в Павликени. Багерът се е свлякъл в изкоп, част от проекта за нова канализация в града. Причината за пропадането е в подложените под асфалта инертни материали, обясниха за „Павликенски глас“ строителни инженери от фирмата-изпълнител. Още при първото полагане на канализационни тръби преди 40 години обрушените части от изкопите са били запълнени с пясък. Това става ясно едва сега след започване на ремонта. Той е издържал на натиска от преминаващите с години превозни средства, но се свлича лесно. Това е станало след започване на изкопа и е причинило аварията. От началото на строителните дейности са взети всички законови мерки за безопасността на работниците и гражданите, увериха от администрацията. Участъците, които се разкопават, са предварително оповестени и маркирани със сигнални ленти. Взети са мерки за обезопасяване на изкопите. Строителите минават инструктаж и са наясно с правилата за безопасност. Случаят с багера предизвика възмущението на част от живеещите в съседство. Историята стана предмет и на телевизионни репортажи. Строителството на новата канализация продължава без прекъсване. Проектът…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
18- годишен е подал фалшив сигнал за пожар в Павликени. На 21 февруари вечерта на телефон 112 мъжки глас съобщил, че на ул. „Рила” гори двуетажна къща, в която има трима възрастни и едно дете. На мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ, които установили, че сигналът е неверен. След проведени действия по разследването е установено, че той е подаден от обществен телефон на жп гарата в Павликени, а подателят се е представил с чужда самоличност. Оказало се, че зад злонамереното обаждане стои 18-годишен. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато бързо производство.
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
 В Бяла черква раздаваха безплатни очила на здравно неосигурени пациенти. Жестът е част от кампания за профилактика на зрителното здраве по инициатива на общностните модератори при Център „Амалипе”, съобщиха модераторите от Бяла черква Валентин Илиев и от Павликени Стефан Стефанов. Първата стъпка е направена още през миналата година. Тогава са извършени стотици безплатни профилактични прегледи на здравно неосигурени пациенти от Бяла черква, Стамболово, Батак и Върбовка. Прегледите са направени от офталмолога д-р Петко Вътев, който традиционно участва в благотворителни кампании за местното население. Кампанията обхвана около 250 пациенти, а по преценка на лекаря около 100 от тях се нуждаят и ще получат сега безплатни очила. След Бяла черква раздаването на безплатните очила ще продължи в селата Батак, Стамболово и Върбовка. Един от приоритетите, по които работят представителствата на Център „Амалипе” по места, е Програмата за общностен мониторинг на здравните услуги, която трябва да оцени достъпа и качеството до здравни услуги в по-откъснати райони и малки населени места и да засили диалога между доставчиците на здравни услуги и гражданите. Дейностите в местните клубове за развитие в община Павликени показват висока степен…
Публикувана в Брой 5 (768) / 2015
Страница 1 от 2