Брой 7 (770) / 2015
СКЪПИ МОИ СЪГРАЖДАНИ, ПАВЛИКЕНЧАНИ, Вече осем месеца пред очите ни се изпълнява най-мащабният проект в града ни за всички времена. Наблюдавайки Вашите притеснения от нарушения ритъм на града и ежедневните неудобства вследствие строителните работи по улиците, длъжен съм да се обърна към Вас в качеството си на кмет на община Павликени, и като строител. Настоящият проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура” е залегнал в Областната стратегия за развитие на Област В. Търново 2005 г.-2015 г. Също е заложен в Общински план за развитие 2007 г.-2013 г., както и в План за управление на речните басейни в Дунавски район. Всички страни, членки на ЕС, са длъжни да спазват Директива 91/271/ЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места. Директивата цели опазването на повърхностните водни обекти на сушата и крайбрежните води като регулира събирането, третирането и заустването на градски отпадъчни води и изхвърлянето на биоразградими вещества в промишлени отпадъчни води. Директивата задължава страните – членки да: -Гарантират, че всички агломерации са обезпечени с канализационни системи за отпадъчни води от населените места; -Гарантират, че отпадъчните води…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
На Благовещение в с.Караисен откриха ремонтираната църква „Св.Параскева”. Първото богослужение в храма извърши отец Милетий. Средствата за ремонта са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Целият проект е на стойност 165 633лв., които са отпуснати с постановление на кабинета. Повече от две години църквата беше затворена за миряните поради опасността от инцидент. На 8 септември 2014г. фирма „Бета-22“ град Варна започна строителните работи по проекта „Авариен ремонт на църквата „Св.Параскева“, с.Караисен“. Ремонтните дейности се състоят в укрепителни дейности на основите на църквата, по главния корниз на стените, ремонт на покривна конструкция и подмяна на керемидите на покрива, външна мазилка над цокъл. Направени са нови настилки около цялата сграда, с които ще се избегне оттичането на вода в основите. Ремонтиран е таванът в църквата и е възстановена иконописта в разрушената част. „Аз съм радостен, че най-сетне църквата е ремонтирана и безопасна за посетителите. Пожелавам на всички Вас да намирате смирение и вяра в новия храм! Да са чисти душите Ви и да се радвате на любовта на близките си! Бъдете добри християни и по-често отправяйте молитви…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Ключовете за противопожарен автомобил и лек автомобил получи началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Павликени инж. Ваньо Джамбазов. Връчи му ги началникът на Районната дирекция ПБЗН-Велико Търново комисар Красимир Кръстев по време на официална церемония в града. Новата пожарна кола е марка „Рено Мидлум“, а лекият автомобил е „Опел“. Модерният противопожарен автомобил бе осветен от архимандрит Георгий, който поръси за здраве машините и служителите в Районната служба. Автомобилът е от най-съвременен тип и отговаря на най-строгите екологични изисквания. Основното му предназначение е гасене на пожари и извършване на широк кръг от аварийно-спасителни действия. Обемът на цистерната за вода е 3000 литра, а обемът на цистерната за пенообразувател – 300 литра, обясни инж.Джамбазов. В специалното оборудване на автомобила са включени хидравлични инструменти, осветителни прибори, електрически генератор, пневматични повдигащи възглавници, моторен трион, моторна дискова резачка, противохимическо облекло, топлозащитно облекло и много други. В церемонията, на която за първи път бяха показани новите автомобили, участваха още кметовете на общините Павликени и Сухиндол – инж.Емануил Манолов и инж.Пламен Чернев, началници от областната дирекция на пожарната, служители в общинските администрации,…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Престижният Европейски етикет за иновации и добро управление е присъден на Община Павликени. Това съобщава в писмо до инж.Емануил Манолов, кмет на община Павликени, министърът на регионалното развие и благоустройството Лиляна Павлова. Етикетът се връчва като признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични политики в Общината. Периодът на валидност на етикета е 2015 – 2017г. На 11 март се проведе заседание на комисията, която присъжда отличието. Тя е взела под внимание предоставените документи от Община Павликени, резултатите от анкетно проучване сред гражданите и докладите на двама независими експерти преди да вземе решението за присъждане на етикета. Наградата ще бъде връчена на официална церемония на 18 май в Пловдив в рамките на форума „Годишна среща на местните власти от Югоизточна Европа“, организиран от НСОРБ, Мрежата на асоциациите на местни власти в Югоизточна Европа и Община Пловдив.
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
С преходен остатък в размер на 1,66 млн.лв. е завършила финансовата 2014г. Община Павликени. Това става ясно от отчета за изпълнението на бюджета, който Общинският съвет прие на сесията през м.март. Общината е завършила 2014г. с бюджет в размер на 15 214 196лв., при първоначален план за 13,1млн.лв. През 2014г. Общината е продължила да кандидатства за финансиране от оперативните програми на ЕС. Към края на 2014г. са били сключени 7 договора на обща стойност 2,41млн.лв. Одобрени са други два проекта, по които предстои подписване на договори – за енергийната ефективност на болницата и за рехабилитация на водопроводната мрежа на Павликени. През 2014г. е бил даден старт на големите инвестиции в Павликени. Общият размер на усвоените средства по оперативни програми през миналата година е 8,77млн.лв. По новосъздадената общинска програма „Местни инициативи“ са усвоени 20 236лв., с които кметствата направиха необходими за тях ремонти в населените места. По „Граждански инициативи“ Общината е дала 12 500лв. за ремонт и изграждане на тротоарни площи по 10 проекта. Ремонтирани са общо 450кв.м тротоари. На сесията през март съветниците приеха и бюджетната прогноза на Общината за…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
С преходен остатък в размер на 1,66 млн.лв. е завършила финансовата 2014г. Община Павликени. Това става ясно от отчета за изпълнението на бюджета, който Общинският съвет прие на сесията през м.март. Общината е завършила 2014г. с бюджет в размер на 15 214 196лв., при първоначален план за 13,1млн.лв. През 2014г. Общината е продължила да кандидатства за финансиране от оперативните програми на ЕС. Към края на 2014г. са били сключени 7 договора на обща стойност 2,41млн.лв. Одобрени са други два проекта, по които предстои подписване на договори – за енергийната ефективност на болницата и за рехабилитация на водопроводната мрежа на Павликени. През 2014г. е бил даден старт на големите инвестиции в Павликени. Общият размер на усвоените средства по оперативни програми през миналата година е 8,77млн.лв. По новосъздадената общинска програма „Местни инициативи“ са усвоени 20 236лв., с които кметствата направиха необходими за тях ремонти в населените места. По „Граждански инициативи“ Общината е дала 12 500лв. за ремонт и изграждане на тротоарни площи по 10 проекта. Ремонтирани са общо 450кв.м тротоари. На сесията през март съветниците приеха и бюджетната прогноза на Общината за…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Още 15 км общински пътища ще бъдат реконструирани в община Павликени. Първа копка на реконструкцията на едно от трасетата - пътя Бяла черква – Росица, направиха кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов, народният представител Иван Иванов – зам.-председател на 43-то НС от „Реформаторски блок“, Тодор Тодоров – директор на областна дирекция ДФ „Земеделие“, и Георги Георгиев – изпълнител на строително-ремонтните работи на обекта. Проектът „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в община Павликени, чрез подобряване на пътната инфраструктура“ е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”. Общата му стойност е 7 019 926,99 лева, предоставени безвъзмездно от програмата. Реконструкцията и рехабилитацията на общинска пътна мрежа обхваща следните обекти: - Път Бутово – Върбовка - Димча от км 0+000 до км 4+970; - Път Павликени – Дъскот от км 0+000 до км 8+780; - Път Бяла черква – Росица от км 0+000 до км 1+000. „С реализирането на…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Първо мащабно проучване за мнението на младите хора в община Павликени организира Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта. Той проведе анкета, в която участие взеха 610 лица на възраст от 14 до 35 години. Резултатите от нея бяха оповестени в средата на март и ще бъдат основата за провеждане на младежката политика на Общината в следващите години. Анкетирани са млади хора от всички населени места в общината. Най-голям брой сред тях са учащите (80%), следвани от безработните (13%) и работещите (8%). Младите хора посочват, че биха се ангажирали с обществени проблеми, ако лично ги засягат (46%) или ако могат да обединят сили със свои връстници за постигането на общи цели (35%). 19% от отговорилите посочват стремеж да помогнат на група хора. Над 54% от юношите искат да участват в младежки клубове и сдружения на местно ниво, като най-интересни за тях са темите: „спортни дейности“, „развлекателни дейности“, „образование“ и „здраве“. Сигурността и спокойствието в Павликени и останалите селища от общината са откроени като основна причина родните места да са привлекателни за младите хора, като 38% я посочват като водеща. 25%…
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Навръх своя 102-ри рожден ден Мария Станоева от с.Върбовка получи много поздрави и пожелания за здраве. Нейни гости бяха общинският кмет инж.Емануил Манолов и кметът на селото Антон Антонов. Те дойдоха с подаръци, с торта и с поздравителен адрес, за да уважат една от най-дълголетните жителки на община Павликени. „Сто и две години, изживени с достойнство и обич в павликенските земи, е повод за уважение и възхищение. Вашата съдба е любопитна за приятелите, съседите и роднините Ви със своето богатство, разнообразие и десетките случки, които един столетен живот има със сигурност“, каза инж.Манолов на рожденичката. Мария Станоева разказа много любопитни истории от своя живот. Тя е работила в ТКЗС-то в село Михалци. Днес се радва на три поколения наследници и на грижите на своята правнучка, при която живее.
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Васил Василев се класира на първо място в Общиския турнир по тенис на маса "Павликени - 2015". На 11 март бяха финалите на надпреварата, в която взеха участие 14 състезатели при индивидуалната надпревара и 7 двойки при отборната. На второ място излезе Тодор Касъров, а трети е Иван Александров. При двойките победители са Васил Василев - Емил Иванов. След тях се нареждат Тодор Касъров - Владимир Димитров, а челната тройка допълват Христо Дончев - Иван Александров. Най-възрастен участник в турнира беше Васил Николов.
Публикувана в Брой 7 (770) / 2015
Страница 1 от 2