Вторник, 05 Септември 2023 19:20

Община Павликени спечели съдебно дело срещу МОСВ

   Община Павликени спечели съдебно дело срещу Министерството на околната среда и водите. Делото беше образувано през 2016 г. по жалба на Общината срещу писмо на главния директор на Оперативна програма „Околна среда“, с което бе отказано да бъдат заплатени на Община Павликени разходи по проекта за изграждане на ГПСОВ на град Павликени в общ размер на 2 733 263,19 лв.

   Седем години по-късно фактите доказаха, че през цялото време Община Павликени е следвала съвестно буквата на закона и на процедурите на ОП „Околна среда“.

    С решение от 25.08.2021 г. Апелативен съд - София прие, че неправилно е отказано верифицирането на разходи, тъй като всички те са извършени законосъобразно, свързани са пряко с изпълнението на проекта и като такива следва да бъдат заплатени на Община Павликени.

   С определение от 20.02.2023 г. Върховният касационен съд не допусна касационно обжалване на решението на Апелативен съд – София, в резултат на което решението влезе в сила.

   В резултат на внесеното искане от Община Павликени до Министерството на околната среда и водите, ведно с изпълнителния лист по делото, на 17.08.2023 г. беше преведена сумата от 5 214 968,34 лв., от които 2 733 263,19 лв. главница, законна лихва в размер на 2 157 677,88 лв. и разноски по делата в размер на 324 027,27 лв.

   Междувременно Община Павликени трябваше да изтегли кредит от фонд ФЛАГ, за да може да покрие разходите, които не бяха възстановени от ОП „Околна среда“. Общината изрядно плащаше годишните си задължения по кредита, но това означава, че имаше по-малко налични средства за инвестиции в инфраструктура.

   Предстои Общината да изплати въпросния общински дълг към фонд ФЛАГ, който след изплащането на дължимата главница за 2023г. е в размер на 974 263 лв.

  Останалите средства ще бъдат използвани за важни дейности от полза за всички граждани. 1 414 988 лв. са предвидени за обследване, проучване, проектиране и рехабилитация на вътрешните водопроводни мрежи и довеждащи водопроводи на населените места на територията на общината. Такова искане отправиха и граждани, които излязоха на протест пред Общината по време на сесията на Общинския съвет.

1 953 600 лв. са предвидени за текущ ремонт на улици в Павликени и Бяла черква. 

С 612 117 лв. ще бъде обезпечено собственото участие на Общината за изграждане на втора клетка за депониране на отпадъци на Регионална система за управление на отпадъците в д. Санадиново.

Предвидени са и 260 000 лв. за покупка на автобус, който ще е от полза за пътуванията на детските спортни школи, самодейните състави и пенсионерските клубове от цялата община. 

 

Прочетена 499 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.