Вторник, 23 Март 2021 10:24

Започва създаването на кадастрална карта на град Павликени

 В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на  вниманието  на  собствениците  на   недвижими   имоти  в       

ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Стартира създаване на КАДАСТРАЛНА КАРТА и регистри за урбанизираните територии!

 

 Със ЗАПОВЕД № РД-16-35 / 12.10.2020г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр.92 / 27.10.2020г., е открито производство по СЪЗДАВАНЕ на  КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп, с. Хотница, община Велико Търново, гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново. Изпълнител на договора е “СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-4 от 23.02.2010г.

 

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите В ОТКРИТАТА ПРИЕМНА В 

гр.ПАВЛИКЕНИ: от 15.03 до 02.04.2021г. от 09:00 до 16:30ч. на бул. „В.Левски“ 1Г (бившия дом на армията)

ИЛИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК – до приключване на договора - за населените места в общ.В.Търново: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и за гр.Павликени: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Документи могат да се предоставят и в ДЕЛОВОДСТВОТО на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – В.Търново на адрес: гр. В.Търново, бул. “Цар Т. СВЕТОСЛАВ” № 59 , ет. 4 (сградата на бившата Проектантска организация), както и на място, по време на измерванията, които ще се извършват по обявени графици за геодезически заснемания.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) всеки собственик е длъжен да предостави:

-КОПИЯ НА АКТОВЕ, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (гаражи, магазини и др.);

-Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

-Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

-ДОКУМЕНТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ И ОТ ДРУГО ЛИЦЕ, различно от собственика;

-Предоставените документи се обработват съгласно приетия от Европейския съюз регламент за защита на личните данни и са валидни само за производството по създаване на кадастрална карта и регистри!

 

KАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗНАЕ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ЗАСНЕМАНЕ?

-Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и регистри ще се извършват в периода 04.2021г. –08.2021г. по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради по населени места, които ще бъдат  обявени предравително в сградите на кметствата и на община Павликени;  

-Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР, ВСЕКИ СОБСТВЕНИК Е ДЛЪЖЕН, след представяне на карта за легитимация от фирмата-изпълнител, ДА ОСИГУРИ СВОБОДЕН ДОСТЪП В ИМОТА за извършване на измерванията на имотните граници и сградите. 

 

 ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

-Общинската администрация НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

-НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ САНКЦИИ, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

-След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия могат да се отстраняват по реда на ЗКИР; 

-Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН - НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;

-  С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистри, гражданите могат да се запознаят на електронни адреси: www.cadastre.bg и www.surveygroup.eu.

 

Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, тел. 062 62 25 36, e-mail: veliko.tarnovo @cadastre.bg

 „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД – тел. / факс 02 85 02 003, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Прочетена 870 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.