Вторник, 09 Ноември 2021 05:11

Инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени: „Златният век“ за Павликени започна преди 10 години

- Инж. Манолов, на 3 ноември се навършват 10 години от първата Ви клетва като кмет на община Павликени. Какво си спомняте от онзи ден?

- Клетвата, която полагат българските кметове, е записана в Закона за местното самоуправление. Тя има много дълбок смисъл, който чувствам със същата сила днес, както и на 3 ноември 2011 г. Заклех се пред павликенчани да управлявам съвестно и почтено, да възродя загубеното, да създавам нови придобивки за града. 

Влязох в сградата на Общината с богата биография като строител, но с малък опит в местната власт. Трябваше бързо да задвижа процеси, които бяха забуксували или изобщо не бяха тръгвали. По онова време беше средата на първия програмен период за еврофондовете, а съвсем нищожна част от тях бяха влезли в нашата община. Закрит беше вестник „Павликенски глас“, мъжкият футболен отбор беше разпуснат, болницата беше пред фалит заради дългове. Инфраструктурата беше в много лошо състояние и именно тук помогна инженерният ми опит. Социалното дело беше ограничено.

Аз и администрацията си поставихме една смела мечта – да превърнем всяко едно от населените ни места в китно кътче от родината ни, в което живеят щастливи хора. Тази мисия следваме и до днес заедно с моя екип.

Годините на моя първи мандат винаги ще ми носят радостта от постигнатото. Наричаме ги „Ренесансът на Павликени“. Постигнахме това възраждане обединени, целенасочени и с много търпение, за което благодаря на съгражданите си. 

Днес Павликени се гордее да е признат равностоен партньор на своите европейски побратими градове. Общинското управление е по-прозрачно, достъпът до услуги е облекчен, качеството е повишено и гарантирано от европейски сертификати.

Вторият мандат беше време за надграждане на постигнатото. Третият е основно свързан с пандемията от ковид, тъй като тя започна няколко месеца след клетвата. Въпреки усложнената обстановка, ние съумяваме да поддържаме същото темпо на работа и да завършваме важни проекти.

- Първият завършен проект беше обновяването на площад „Свобода“. Защо беше важно да се подобри градската среда?

- Това е проект, който беше защитен и започнат при предишния кмет, г-н Ангел Генов. Със започване на мандата трябваше да разкъсаме един възел от проблеми, които спираха реалната дейност по обновяването на площада. Успяхме и още от откриването си той стана визитната картичка на нашия град.

Многократно е определян като един от най-красивите в страната. Това стана възможно благодарение на проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, която и до днес е сред нашите основни източници на финансиране. Общата стойност е близо 1,30 млн. лв., което го прави първия крупен проект с европейско финансиране в община Павликени към онзи момент.

Оттогава съумяхме да направим още много проекти за облагородяване на публичната среда. Поставихме паметник на старейшината на Павликени – Атанас Хаджиславчев, в парк „Кирил Ракаров“, междублокови пространства превърнахме в кътове за спорт и игри, ремонтирахме много площади в селата.

- В момента общината е и сред районите с най-добра пътна инфраструктура в Северна България. Как беше постигнато това?

- За два мандата над 50% от общинските пътища бяха рехабилитирани чрез европейски инвестиции. Останалите текущо се ремонтират и поддържат.

Община Павликени приема инфраструктурата като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата и възможността за развитие на туризъм, което нарежда нейното подобряване сред основните ни приоритети.

Два проекта за рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа бяха изпълнени през мандат 2011-2015. Отсечките между селата Бутово, Върбовка и Димча, две отсечки от пътя Бутово-Недан–Павликени с обща дължина 12,3км и 3,3км от пътя Караисен-Сломер-Батак бяха рехабилитирани по проект за 6,2 млн.лв. Вторият проект обхваща участъци от следните пътища: Бутово – Върбовка – Димча; Павликени – Дъскот; Бяла черква – Росица, общо 15 км на стойност 7 млн.лв.

Почти 13 млн.лв. бяха инвестирани през следващия мандат. Най-значим сред проектите е този за рехабилитация на 12 км общински пътища на стойност 6,9 млн. лв. В проекта са включени отсечките Павликени – Дъскот – Паскалевец – до границата с община Велико Търново, и Сухиндол – Павликени – Върбовка.

Четири улици с обща дължина 2,4 км бяха ремонтирани в град Павликени по другия голям проект с финансиране от ПРСР. Това са „Стефан Караджа“, „Илия Златев“, „Александър Стамболийски“ и „Васил Левски“.

Наред с това Община Павликени отделя всяка година средства за изкърпване на улици в населените места и на общинските пътища, за ремонт на тротоари. Съумяваме да привлечем средства и чрез ПМС – също за ремонт на 10 улици.

Още през 2012 г. трябваше бързо да реагираме, за да възстановим моста между с.Мусина и с.Русаля, който пропадна, подкопан от речните води. В град Павликени урегулирахме две кръстовища чрез светофарни уредби и едно кръгово, за да сведем инцидентите до нула. Още в първите месеци повдигнахме шахтите по улиците до нивото на асфалта.

- Кой е проектът с най-голяма стойност за тези години?

- Изграждането на градската пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени, която беше открита през 2015 г., е най-мащабният проект през новия век в общината. Инвестицията беше направена със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на стойност 30,8 млн.лв.

Основната й цел е намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда и опазване на водите на река Павликенска посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване на отпадните води и заустване на битовите отпадъчни води.

Рехабилитирани бяха главни колектори с обща дължина 7,945 км. Бяха изградени нови главни колектори с обща дължина 4,427 км, рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 11,701 км и новоизградена второстепенна канализационна с обща дължина 2,972 км.

- Проектите с цел опазване на околната среда са важни за общината. Защо?

- В годините ние успяхме да изпълним много проекти, които имат своето положително въздействие за опазване на околната среда. Тук влизат всички проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските сгради, проектът за подмяна на отоплителните инсталации в Дома за стари хора в с. Караисен и старата част на административната сграда на общината.

Общо 2 787 мегаватчаса електроенергия годишно пести Общината след санирането на сградите. В Павликени е факт и първият изцяло саниран блок чрез правителствената програма. 

Съвместният ни проект с румънския окръг Кълъраш за предотвратяване на бедствия доведе до почистването на две речни корита и също спомогна за добър ефект върху природата и доставка на многофункционален багер.

Въвеждаме система от слънчеви колектори за отопление на плувния басейн.

Сами виждате, че в последните дни целият свят говори за климатичните промени и търси начини да намали негативния ефект от човешката дейност върху природата. Смея да заявя, че община Павликени е много напред в тази своя мисия.

 

- Общината е много напред и в социалната си програма и често получава похвали за цялостната й организация. Как се случва това?

- Социалната грижа е кауза, която приемам присърце. Затова разгърнахме в Павликени ветрило с всевъзможни социални услуги. Част от тях ги нямат къде-къде по-големи общини от нас. Основните изпълнители на тези дейности са Комплексът за социални услуги и Домашният социален патронаж. И двете институции са управлявани от всеотдайни и дълбоко посветени на грижата за хората ръководителки.

Днес Павликени е отличник по социални грижи и услуги на населението. За всички възрасти – от новородените до най-възрастните ни съграждани, ние се грижим според възможностите ни. Помагаме на приемната грижа, на хората в неравностойно положение, на децата в социалните заведения, работим с учениците, с юношите, с младите ни съграждани. Създаваме добра среда за живот на пълнолетните павликенци и среда за съзидание и спокойствие на възрастните ни съседи и приятели.

Чрез пет проекта патронажът разви услугата си по доставяне на храна по домовете на възрастни, самотни и хора с увреждания, както и продължи да предоставя услуги в домашна среда. Модернизирано беше кухненското оборудване и обзавеждане. 

За настанените в Дома за стари хора в с.Караисен бяха изградени външен асансьор и рампа за инвалиди, както и нова отоплителна инсталация. Децата от дома в с.Михалци бяха изведени в нови, модерни и защитени центрове за настаняване от семеен тип. Изградихме и защитено жилище, център за социална рехабилитация и интеграция. Обновихме двора на КСУ със съвременни катерушки. Както казах, Домът за стари хора беше саниран.

Много деца намериха любящи родители чрез програмата за приемна грижа.

Хората от Клуба на слепите вече се събират в ново помещение. Пенсионерските клубове в много от селата бяха обновени.

По отношение на общинските политики – радвам се, че съумяхме да създадем общински фонд „Ин витро“, за да подпомогнем млади семейни двойки с репродуктивни проблеми. Фондът вече е 10 000лв. и се радваме на първите родени бебета с подкрепа от него.

- Мисията за спасяване на Общинската болница беше важна част от първия Ви мандат. Какво постигнахте?

- През 2011г. аз и общинскитe съветници от БСП се застъпихме за здравеопазването. Ние заварихме болницата в тревожно финансово състояние. Застъпихме се за нея и осигурихме нужната политическа подкрепа, за да се разсрочат дълговете. Не позволихме да бъде закрита. За разлика от Полски Тръмбеш и Елена, ние отстояхме запазването на МБАЛ. В първите години гласувахме общинска субсидия, с която да се покриват тези дългове. Помогнахме на екипа на МБАЛ и на колектива да преодолеят заедно трудностите и да изправят лечебното заведение на крака. Важна роля има и управителят д-р Ренета Кръстева.

През 2014г. беше закупен и монтиран нов компютърен томограф, един от най-модерните в региона.

В сградата бяха въведени енергоефективни мерки, финансирани от Инвестиционната програма за климата. Със собствени средства болницата закупи и нов рентген, както и кугел – дългосрочна инвестиция за по-доброто здравно обслужване на населението.

- Кои са важните инвестиции в образованието?

- Дворовете на три детски градини и детската ясла греят благодарение на сериозните инвестиции в нови площадки и обновяване на зелените площи.

От 2016 г. всяка година Общината кандидатства с проект пред Програма „Красива България“ за изграждане на детски съоръжения в детските градини. Така открихме красиви кътове за игра в ДГ „Слънце“, ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, ДГ „8-ми март“, както и в Детската ясла в града. 

Над 950 000 лева бяха инвестирани в ремонт на СУ „Бачо Киро“ – Павликени от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за реконструкция, ремонт и оборудване на сградите. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, както и вътрешни ремонти.

По друг проект на Общината беше създадена приобщаваща среда за децата в риск в шест детски градини.

- Над 120 събития годишно се организират в общината. Как става възможно това?

- Културните традиции на павликенския край бяха подкрепени с цялата ми воля. Редица са проявите в сферата на фолклора, изящните изкуства и сценичната дейност, които получиха финансиране от Общината. 

Създадохме и превърнахме в емблема за Павликени празника на яйцето. Той вече привлича хиляди гости в града ни. Конкурсът „Нека да е лято!“ стана стъпало към успеха за младите певчески таланти на България. Възстановихме провеждането на конни кушии за Тодоровден в Павликени. Редица населени места създадоха свои фолклорни фестивали и ги утвърждават в годините.

Павликени посрещна артисти от цял свят. Японска керамика, финландско хартиено изкуство, живописта на Скандинавия, певческият талант на Беларус, футуризмът на Италия и фотографии от цял свят бяха показани в Павликени. Започнахме международния арт пленер „Павликени и светът“.

Фестивалът „Като звездите“ под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова няколко години беше авторитетно социално събитие в града ни.

Археолозите отново провеждаха разкопки в Античния керамичен център. 

Съвместно с Исторически музей – Павликени Общината изпълни проект за популяризация и модернизация на Античния керамичен център. Той е най-важният обект на културно-историческото наследство в региона на Павликени, затова инвестирахме 1,1 млн.лв. в изграждането на довеждащ път до обекта, паркинг, музей на открито, демонстрационни пещи, площадка за работа с деца, както и бяха ревитализирани изложбените пространства.

Античният център стана притегателен за туристи от цялата страна и чрез организирания фестивал за възстановка на антични занаяти „Древна антична земя“.

Възрастните хора ежегодно празнуват своите златни сватби на специален ритуал.

Културата ни дава поводи за радост, затова календарът на Община Павликени с арт прояви е още по-богат и пъстър с всяка следваща година.

- През годините името на Никола Гюзелев често се споменаваше с уважение в тукашните културни кръгове…

- Да, наистина маестро Гюзелев трябва да получи заслуженото уважение на своите съграждани. В годините направихме много, за да засвидетелстваме колко много означава той за своя роден град. Чест е за мен, че можах да му връча лично плакета за почетно гражданство. По случай 80-годишнината от рождението му през 2016г. Летният театър беше именуван на негово име. Солисти от Софийската опера са изнасяли при нас концерти по всеки подходящ повод. Представихме и авторска изложба с негови картини. В Историческия музей беше обособен специален кът с негови вещи. Първите две от тях – палитра и цигулка, бяха дарени от съпругата му Анна-Мария Петрова-Гюзелева. Заедно с нея връчваме и наградата „Никола Гюзелев“ на четирима изявени творци. Общите ни планове ще продължат и занапред.

- Кои бяха успехите по отношение на спорта?

-  Възстановяването на мъжкия футболен отбор в Павликени, подкрепата за всички спортни клубове, създаването на нови, изграждането на спортни обекти. Интереса привличат и новите състезания като дамското автомобилно рали, общинския турнир по тенис на маса, стрийтбола, детския и коледния турнири по футбол на малки вратички.

Модерен закрит плувен басейн, обновен градски стадион, нови тенискортове и фитнес площадки в четири населени места бяха открити през 2015 г. на стойност 6 915 134,00 лв. 

Изградени бяха площадки за спорт и отдих в град Бяла черква и селата Недан, Караисен и Върбовка.

През 2020 г. бяха открити нови спортна и детска площадки в Павликени.

Като най-голямо спортно събитие в региона се оформя състезанието „Офроуд траял 4х4“, което е кръг от националния шампионат. То превръща терените на бившето стрелбище в атрактивно трасе за надпреварата.

Павликени се завръща като средище на шахмата. От създаването на шахматен клуб в града успехите са налице, а броят на учениците, които тренират, се увеличава. В града всяка година се организират два шахматни турнира – „Маринополци“ и „Павликяни“. 

Всяка година Общината отличава шампионите и състезателите с най-добри постижения по време на церемонията „Спортист на годината“. На територията на общината са регистрирани 16 спортни клуба, които ежегодно получават финансиране.

  От 2016 г. Общинският турнир по футбол на малки вратички носи името на Трифон Иванов. Националът от САЩ’94 бе обявен посмъртно за почетен гражданин на Павликени.

- Коя е най-изненадващата визита в кабинета Ви?

- Най-вепачтляващ беше моментът, когато основателят и басист на култовата рок група „Faith No More“ Били Гулд влезе в кабинета ми. Американецът не скри добрите си впечатления от Павликени, определяйки го като много зелено място. Наши гости бяха и ветераните на „Манчестър Юнайтед“. 

През 2019 г. народната певица Янка Рупкина избра Павликени, за да отпразнува 60 години на сцена. Тя по традиция е председател на журито на Фолклорния фестивал „Северняшка китка“.

По случай 75-та годишнина от обявяването на Павликени за град в тържествата се включи и президентът на Република България ген. Румен Радев. 

През 2018 г. проф. Христо Пимпирев стана почетен гражданин на Павликени. Полярният изследовател развя знамето на града на Антарктида. Също благодарение на него на о-в Гринуич има нос, наречен „Павликени“.

 

Посланиците на редица държави бяха специални гости на Павликени при различни поводи. Всеки от тях отнасяше със себе си спомена за добрите хора и гостоприемството на античния и вечен град.

- Нека кажем няколко думи и за инвестициите в населените места.

- Общината не обърна гръб на нито едно населено място през тези четири години. Имаме 18 села и град Бяла черква. Всяко от тях има нови придобивки, които са важни за живота на хората. Ремонтирани бяха читалища, църкви, пенсионерски клубове, здравни служби, сградите на някои кметства, училища и др. Благодарение на новата ни програма „Местни инициативи“ в много от населените ни места бяха изпълнени малки инфраструктурни проекти, които самите хора поискаха.

Селата не са забравени, напротив, днес се правят най-големите инвестиции в тях от години. Днес за младите хора има спортни площадки и детски кътове в град Бяла черква и селата Върбовка, Бутово и Караисен.

- За финал, с няколко думи да обобщим и останалите сфери от дейността Ви.

- През годините направихме много стъпки, които са по-невидими за хората, но са много важни, за да продължим развитието на общината ни. Местната инициативна група „Павликени-Полски Тръмбеш“ беше учредена в партньорство между двете общини и финансира важни местни публични и частни проекти.

Павликени се сдоби със свой химн. Под авторството на композитора Стефан Димитров, поета Матей Шопкин и в изпълнение на Михаил и Кристина Белчеви се роди родолюбива мелодия, която утвърждава славата на Павликени.

Обучение чрез работа, или т.нар. дуална форма на обучение, въведоха в ПГАТ „Цанко Церковски“. Между професионалната гимназия и местния бизнес се заздравиха връзките и вече са факт първите специалности, които са създадени според нуждите от кадри за местните фирми. През 2018 г. в мащабен ремонт на учебната сграда и работилницата в училището бяха инвестирани 1,3млн.лв. в мерки за енергийна ефективност и за създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование. 

  Много павликенчани участваха в доброволчески инициативи. Все повече наши съграждани желаят да направят нещо полезно за цялата общност. 

  Важна стъпка в тази посока беше създаването на общинската програма „Граждански инициативи". Чрез нея доставяме строителни материали, с които гражданите сами да облагородят пространствата около своите домове. До момента сме раздали павета, с които е покриха площ от 1,5 дка, както и над 216 линейни метра бордюри. Така с труда си нашите съграждани помогнаха за възстановяването на тротоарите в града.

Община Павликени сформира Доброволно формирование от 14 доброволци, които преминаха успешно основен първоначален курс. Доброволното формирование е осигурено със защитна екипировка и може да помага при аварийно-спасителни дейности.

Три пъти защитихме убедително Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Това означава, че спазваме най-високи стандарти за административно обслужване и демократични стандарти при управлението на общината.

Фондация за прозрачни регламенти награди Община Павликени в категория „Просперираща администрация“ през 2016 г. Два пъти получихме награда в конкурса „Екообщина“.

Бях избран за президент на НАЛАС – Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа през 2021 г.

През 2017г. бяха сключени споразумения за партньорски взаимоотношения с руския град Стародуб и с полския град Ломжа. Развиват се и се обогатяват с дейности партньорските ни отношения с другите ни побратимени градове – Пружани (Беларус), Леова (Молдова) и Болдещ Скаени (Румъния).

- Със сигурност пропускаме важни въпроси, но просто страниците ни не стигат за всичко постигнато за тези десет години. Какво си пожелавате за следващите?

- В началото на първия ми мандат на мнозина се виждаше невъзможно в Павликени да се разгърне такава впечатляваща строителна програма. Днес се радвам, че съумяхме да възродим нашите селища и да привлечем към тях европейските средства. 

Постигнатото от екипа на общината под мое ръководство е значително. Съизмерваме се с областни градове по размера на публичните инвестиции в инфраструктура на глава от населението. 

Днес мога да погледна в очите всеки от своите съграждани и да разговарям честно с тях, защото нося чувство на изпълнен дълг. 

На Павликени днес се гледа с авторитет и уважение във всички институции на страната. Гордея се, че на Павликени вече е зададена посока за развитие.

Благодаря на колегите от общинска администрация, че ме приеха добре и работим здраво и отговорно за нашата община! Благодаря на всички Вас, скъпи съграждани, за гласуваното ми доверие! Надявам се, че не съм Ви подвел, че повечето от Вас са доволни от направения избор. Продължаваме! Ще вложим още усилия и знания, за да вървим напред! С Вас съм! Благодаря, че сте с мен!

 

Прочетена 367 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.