Печат на тази страница
Сряда, 03 Август 2022 13:05

Община Павликени с настояване до АПИ да ускори изграждането на околовръстния път

Процесите по приемането на окончателно техническо решение за обходния път на град Павликени и започването на строежа трябва да се ускорят.

Сигнал за това е изпратил кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов със свое писмо до председателя на УС на АПИ, до министър-председателя в оставка Кирил Петков и до областния управител Людмила Илиева.

Въпросът е от изключителна важност за жителите на град Павликени, а и на цялата община. Затова Общината очаква ясен ангажимент от страна на АПИ. 

Към настоящия момент има информация, че са изготвени два проектни варианта, които са представени от фирмата, на която е възложено проектирането - "EKJ - BULGARIA CONSULTING ENGINEERS LTD". Няма информация за по-нататъшния ход на проектните работи, както и кога ще започне изграждането на този така дългоочакван обект.

Община Павликени е предоставила нужните изходни данни във връзка с проектирането. Общината продължава да работи активно за успешното завършване на този път. През 2018 г. е одобрена кадастралната карта, където отчуждените участъци са отразени и имат статут на отделни поземлени имоти "Път III клас". В съответствие си изискванията на ЗУТ Община Павликени изготви и одобри Общ устройствен план, съгласно който околовръстният път е предвиден за изграждане.

Оттогава товарният и пътническият поток през град Павликени се е увеличил значително.

Неотдавна започна изграждането на автомагистрала "Хемус", чието трасе преминава в непосредствена близост до град Павликени. В процес на съгласуване на документи са три кариери за добив на базалтоиди, разположени на около 10 км от града. Още три кариери за фракции са разположени южно и югоизточно от Павликени. Камионите от тях ще избират най-краткия път към трасето на магистралата, който засега минава през града.

Трябва да се използва умно времето преди транспортния поток да се увеличи и да създаде опасност за безопасността на движението. Гражданите справедливо се жалват.

Дори и в момента тежкотоварни камиони непрекъснато се движат по натоварената улична мрежа на град Павликени. Така те създават вибрации и вдигат шум. Сгради и съоръжения се рушат. Констатирани са опасни слягания на основите и деформирания на конструкцията на цяла група сгради. Уличната мрежа на града не е оразмерена за толкова интензивно натоварване.

Проектирането и изграждането на околовръстен път започва в началото на 80-те години на XX век. Участъкът е с дължина 4,680 км. Той ще изведе тежкия трафик от градската агломерация на Павликени като свърже двата участъка от път III-303 (Левски - Павликени - Керека) преди и след града. 

 

Прочетена 616 пъти