Петък, 17 Март 2023 14:27

Община Павликени кандидатства с проект за модернизация на Дома за стари хора в с. Караисен

   Общинска администрация подготвя за кандидатстване проект „Модернизация, пристрояване и СМР за ремонт на Дом за стари хора, изграждане на малка пречиствателна станция за битови отпадни води и монтаж на ФЕЦ 30 kw в с. Караисен, общ. Павликени“ по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции, компонент „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз. 

   Проектното предложение е насочено към покриване на нуждите и решаване проблемите на една от най-уязвимите групи в нашата община - възрастните хора в нетрудоспособна възраст, живеещи в Дом за стари хора - с. Караисен. 

   Проектът е в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в нетрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. 

   Предвидените по проекта дейности обхващат реконструкция и пристрояване (ново строителство) на Дома за стари хора в с. Караисен, придружени с доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, изграждане на малка пречиствателна станция за битови отпадни води и монтаж на фотоволтаична инсталация 30 kW, достъпна среда и др. 

   Целта на проектното предложение е привеждане на дома в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в нетрудоспособна възраст. Специфични цели са модернизиране и подобряване на материалната база на институцията; подобряване качеството на социалната услуга „дом за стари хора“ в община Павликени; внедрени мерки за енергийна ефективност в материалната база на социалната услуга; спестено потребление на вода след изграждане на малка пречиствателна станция и заустване в резервоари на пречистената вода и използването ѝ за поливни цели. 

   На последната си сесия Общински съвет - Павликени даде своето съгласие Община Павликени да кандидатства по обявения от Министерството на труда и социалната политика прием на проектни предложения.

 

Прочетена 1296 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.