Четвъртък, 08 Февруари 2024 14:30

3,5 км електропровод се изгражда, за да тръгне водата във Върбовка

   3,5 км електропровод се изгражда, за да тръгне водата във Върбовка. Това стана ясно по време на общоселско събрание, на което жителите задаваха въпроси за напредъка по най-важния проект за селото – изграждането на допълнителното водоснабдяване. 

    На събранието присъстваха началникът на район Павликени във ВиК  „Йовковци“ Йордан Богданов и представителя на фирмата изпълнител Радомир Атанасов – технически ръководител на обекта, кметовете на с. Върбовка – Антон Антонов и на с. Димча – Иваничка Колева, както и инж. Иванка Александрова – гл.експерт „Регионално развитие, екология, проекти и програми“ в общинска администрация и кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

   Обективни причини забавят завършването на обекта, подчерта градоначалникът.

   В момента се довършва изграждането на електропровод с дължина 3,5 км. за захранване на помпената станция. В процеса на изпълнение, по препоръка на „ЕРП Север“ и проектанта е възникнала необходимост от изграждането на нов стоманенорешетъчен стълб - част от съществуващия електропровод, захранващ северозападната част на с. Върбовка. Изграждането на новия стълб не е било предвидено в проекта. Стоманенорешетъчният стълб е изработен по специална поръчка, която строителят е направил още в средата на декември 2023 г., но поради спецификата на производството е бил доставен на обекта след 20 януари.

   Изграждането на стълба се наблюдава стриктно от представителите на „ЕРП Север“ и техните насоки и упътвания се спазват от строителите. Работата е специфична, изисква много точност и всяка грешка може до доведе до прекъсване на тока на част от с. Върбовка, подчертаха специалисти.

   През миналата седмица започнаха изкопните работи за основата на стълба, но при проверка специалистите от „ЕРП Север“ препоръчаха преместване на мястото му. В края на миналата седмица беше налят бетонът за основите. След полагането му трябва да се изчакат 14 дни за достигане на достатъчна проектна якост, преди да продължат дейностите по изпълнение.

   Междувременно общинската администрация напредва с подготовката на всички документи, които са нужни, за да изпълнят изискванията в разрешителното за водовземане от Басейнова дирекция-Плевен за въвеждане на водопровода в експлоатация – доказване на параметрите, при което е издадено. „Разчитаме процедурата да премине бързо, но също зависим от техните срокове“, обясни кметът. Част от необходимите документи и проверки на място от техни представители ще станат след като са извършени всички проби и изпитвания на целия обект (водопровода и ел.захранването).

    Трудности възникват и при окомплектоване на всички необходими документи, отчитайки все пак че обектът е изпълняван на етапи, в различни периоди от време и различни изпълнители, под надзора и контрола на различни фирми. Строежът е започнат през далечната 1994г. 

   Целият обект попада в зони на археологически ценности, затова извършването на изкопните работи през цялото време беше под наблюдението на археолог. През м. декември беше направена комисия, която излезе с доклад, че не са намерени археологически ценности. Докладът е изпратен в Министерството на културата и миналия четвъртък в Общината са получили заповедта на министъра за приемане на  археологическото наблюдение. 

   Всички изброени документи ще са нужни на държавната приемателна комисия преди въвеждането на обекта в експлоатация.

   Множество опасения от местните жители бяха споделени по време на разговора.

   Някои споделиха слух, че са откраднати помпите – този слух беше опроверган. Помпите са на мястото си и очакват изграждането на свързващия електропровод.

   В началото на февруари изпълнителят ще започне постепенно пълненето с вода на водопровода. Ще се направи оглед на трасето и ще се следи за евентуални проблеми по трасето. При евентуално констатиране на проблем, той ще бъде отстранен и след това ще се пристъпи към изпитване в реални експлоатационни условия. Това ще бъде извършено с ел. захранване от доставен в помпената станция генератор., който ще обслужва помпената станция.

   Наличието на генератор на обекта ще гарантира работата на помпата, дори и при спиране на тока.

   След като се изгради стълбът и се довърши връзването на ел.провода към помпената станция към ел.мрежата на с. Върбовка ще бъдат извършени 72-часови проби и на ел.провода към помпената станция.

   Свързването, 72-часовите проби и всички работи по ел.захранването се изпълняват и ще продължат да се изпълняват при спазване на изискванията на „ЕРП Север“.

   „Искам да успокоя всички, че необходимите средства за завършването на обекта са осигурени. Отпуснати са с постановление на Министерски съвет, сключено е Споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и са отпуснати само и точно за изпълнение на дейностите, свързани с изпълнението на „Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка“. Всяко тримесечие се изпраща отчет до МРРБ за изпълнението на сключеното споразумение. В случай, че не се изразходят всички отпуснати средства за изпълнението на обекта, същите ще бъдат възстановени на МРРБ“, заяви инж. Манолов.

   Работата по допълнителното водоснабдяване на с. Върбовка напредва. Очаква се скоро проблемите и на с. Върбовка и с. Димча с недостига на питейна вода да бъдат разрешени.

 

Прочетена 296 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.