Четвъртък, 09 Май 2024 04:35

Исторически музей-Павликени се преобразява след мащабен проект

   Павликени ще има един от най-модерните музеи в страната. На пресконференция директорът на културната институция Елена Христова-Чанакчиварова обяви приключването на проект по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” – „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей – Павликени”. Финансирането в размер на 880 000 лв. е по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

   Основната дейност по проекта е свързана с реконструкция, модернизиране и обновяване на екс-позициите в музея. Новост за посетителите е, че художествената част вече ще е на втория етаж, а на първия оживява по модерен начин археологията, възрожденската история и етнологията. „Цел-та ни е да я осъвременим чрез нови визии на експонатите, атрактивно и съвременно експозицион-но представяне, обновяване на витрините, интерактивни приложения и др.“, посочи Христова. В отделите вече ще има места, където хората могат буквално да се докоснат до някои от експонати-те.

   За пръв път в обекта ще бъде обособено пространство за временни експозиции, каквото до сега нямаше, макар че ИМ-Павликени много активно организира такива изложби. Там ще се представят исторически и художествени изложби, културни събития, представяния на книги и др. „Това пре-доставя гъвкави възможности за организиране на събитията занапред“, посочи Христова.

    Ценна придобивка ще бъде и новото пространство за занимания и работа с деца. Досега подоб-ни инициативи с подрастващи се провеждаха в двора на музея или в Античния керамичен център. Проектът предвижда специално обособено място за посещения на деца и групи, в което ще има интерактивна маса с различни приложения за учене и забавления.

   Подменена е дограматата на сградата, както и старите витрини и оборудване, които са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания.

   Най-важните дейности са свързани с реализирането на изцяло нов дизайн на двете експозиции – „Общоисторическа” и „Художествена”, които преди да бъдат представени пред публика, трябва да бъдат съгласувани с Министерството на културата и аранжирани в експозициите.

   Централно място в музея ще намери и неговият най-ценен експонат – стенописният Вечен кален-дар, създаден по идея на отец Матей Преображенски и изработен през 1870 г. от тревненския зог-раф Венко. 

   Новост ще бъде и своеобразният музеен магазин, който ще предлага сувенири и издания на му-зея, с каквито разполагат всички престижни институции в света.

    Всички надписи в постоянната експозиция ще бъдат на английски език, което ще направи Музеят още по-достъпен за туристи от чужбина. Помислено е и за хората в неравностойно   положение като са въведени надписи с браилово писмо и аудиоразкази. 

    С изпълнението на проекта Павликени ще има един от най-модерните, иновативни интерактивни музеи в страната. „Вече има добри примери в тази насока – такава е ситуацията с един малък музей като този в град Попово, чиито посетители многократно се увеличиха след реализирането на мо-дерна и атрактивна историческа експозиция“, даде пример Елена Христова.

    По думите й изпълнението на проекта в музея в Павликени отваря врати за организиране на бо-гата палитра от събития, каквито досега не са правени заради ограниченията на базата.

    Партньор по проекта на Историческия музей е училище от град Фредрикщад, Кралство Норвегия, което е специализирано в представяне на културното наследство и обучаване на кадри в тази об-ласт. Миналата година в Павликени гостуваха екипи от партньорското училище и бяха обменени добри практики за развитието на двете институции.

    „Голямата ни цел е с осъвременяването на експозициите Павликени да привлича все повече гос-ти от страната и чужбина, които да научават за богатата история на нашия край, казва още дирек-торката на Историческия музей в града“, обобщи директорът.

 

Прочетена 804 пъти

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.