Пандемичната 2021 г., през която много процеси в света почти спряха заради новия коронавирус, се оказа силна за развитието на Павликени. Това е видно от отчета за изпълнението на Програмата за управление на община Павликени за изминалата година, приет от Общинския съвет. На 49 страници са описани стотиците изпълнени мерки, буквално във всяка сфера на управлението, а на тази страница ще представим по-важните от тях. Над 3 млн.лв бяха осигурени за ремонти на улици и пътища Над 624 хил.лв. са платени за ремонт на улици в населените места. Отделно от тях чрез правителствено постановление бяха осигурени 1,15 млн.лв. за ремонт на 8 улици в град Павликени и една в Бяла черква. Почти 60 000 лв са осигурени за ремонти на улици от републиканската пътна мрежа, както и 25 000 лв. за ремонт на тротоари. Продължават дейностите по ремонта на пътя Бяла черква – Росица. Те са част от по-голям проект, финансирани също с ПМС за 2,35 млн.лв. Текущият ремонт по общинските пътища пък е бил на стойност 147 000 лв. Важен въпрос през годината беше настояването за изграждането на околовръстен…
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
Открито за отпадъците В поредица от броеве „Павликенски глас“ ще представи всички аспекти от системата за сметосъбиране в нашата община. Много въпроси се повдигнаха в последните седмици по темата с отпадъците, затова вярваме, че повече знание по темата ще допринесе за по-доброто ѝ разбиране. Днес посвещаваме вниманието си на темата с разделното събиране на отпадъци * Общината не заплаща за обслужването на цветните контейнери * Не е вярно, че един камион събира отпадъка от всички контейнери * Разделното събиране намалява разходите за депониране Защо да разделяме отпадъците? Краткият отговор е: защото спестяваме природни си ресурси, намаляваме депонираните отпадъци и разходите за тях, пестим енергия и намаляваме замърсяването. Част от отпадъците могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Те са ценен ресурс. Разделянето на отпадъците при източника на образуване, т.е. още вкъщи, е от изключително значение за по-нататъшния процес на рециклиране. Ако отпадъците се разделят в домакинствата и се изхвърлят в съдовете за разделно събиране, те няма да смесят с битовите отпадъци и ще стигнат до инсталациите за сепариране незамърсени и годни за рециклиране. Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването…
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
Кметът на община Павликени заяви, че ще се съобрази с мнението на хилядите жители на общината и няма да подкрепи доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за изграждане на завод за каменна вата със собствен енергоизточник, близо до с. Върбовка. Със статус във фейсбук градоначалникът съобщи решението си по проблема, който от началото на годината е основната тема в публичното пространство на община Павликени. „През цялото това време слушам гласа на хората. Разбрах аргументите ви, следя развитието на подписката против изграждането. Разбрах притесненията от свръхголемия капацитет на инсталацията за изгаряне на RDF, както и тези за замърсяване на въздуха, водите и почвите“, казва градоначалникът. Той припомня, че с решение на директора на РИОСВ-Велико Търново беше изискано Екологичният експертен съвет повторно да разгледа доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение. Предстои това да се случи, но дата все още не е насрочена. „Бих искал да споделя намеренията си по отношение на предстоящия Екологичен експертен съвет: да присъствам лично на ЕЕС; да внеса предварително в писмен вид принципно отрицателно становище на Община…
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
Община Павликени съвместно с общинската структура на БЧК – Павликени обявява кампания за набиране на дарения за пострадалите от кризата в Украйна. Пунктът е разположен в Общинския пазар, а дарения се приемат в работните дни от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. За контакти: Даниела Христова – Общински пазар – 0610/ 5 50 44 и Милена Катинова – председател ОбС на БЧК – 0884 117 201. Българският червен кръст събира следните материални дарения: - нови мъжки, дамски и детски дрехи и обувки (с етикет на производителя); - спално бельо (ново, с етикет от производителя); - топли завивки; - хигиенни материали – памперси, дамски превръзки, дезинфектанти, хигиенни кърпи. Към този момент хранителни продукти НЕ се събират. Българският червен кръст откри и специална банкова сметка в лева: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BG23UNCR76301077778563 UNCRBGSF Основание – За пострадалите от кризата в Украйна
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
Ученици и учители от три държави гостуваха в Павликени по проект на СУ „Бачо Киро“ за опознаване на европейското художествено и културно наследство. Гости на училището са 6 учители и 18 ученици от италианската държавна гимназия „Валтер Гропиус” от град Потенца, испанското средно училище „Фуенте нуева” от град Морон де ла Фронтера и турската гимназия "Фатих Анадолу" от град Караман. Групата гостува на Община Павликени, за да научи за опита й в подкрепа на изкуствата и опазването на културно-историческото наследство. „Благодаря на СУ „Бачо Киро“ за това, че за пореден път представят при нас проект, който напълно отговаря на съвременните нужди, и ще бъде голям шанс за техните ученици“, каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов пред гостите. Той посочи, че по-големият брой на часовете по изкуство, в които децата се занимават с рисуване, музика, театрални класове, танци, допринася за намаляване нивото на отпадане от училище. „Наблюдаваме, че ученици, които се занимават с изкуство – в редовните часове или в извънкласните форми, показват по-високи постижения в класната стая по другите предмети“, каза градоначалникът. Това е втората международна среща по…
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
„Нищо и никой не трябва да бъде за еднократна употреба“ На 04.03.2022 година член на ИК „За Павликени“ внесе в деловодството на Община Павликени ПРЕДЛОЖЕНИЕотносно упълномощаване на представител на Община Павликени и определяне начина на гласуване на заседанието на Експертния екологичен съвет, на което повторно ще се разгледа Доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени“, с възложител „Петрургия“ ООД, гр. София. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет, като орган на местно самоуправление, който се избира пряко от гражданите, определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон. Същият предоставя правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: здравеопазването, опазването на околната среда и…
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022
Всяка година на Сирни заговезни главната улица на град Бяла черква се озарява от пъстър карнавал. Това е една от най-старите местни традиции, които се честват в региона, и се организира от Кметството и Народно читалище „Бачо Киро 1869”. Под аплодисментите на публиката дефилираха всякакви приказни герои – клоуни, рицари, животинки, а много деца решиха да пресъздадат български национални герои – хай дути, четници и дори Хан Аспарух и Васил Левски. Победите с най-атрактивен костюм беше адв. Илиана Димитрова (на снимката). И тази година участниците получиха прекрасни награди, осигурени от организаторите.
Публикувана в Брой 6 (936) / 2022