• Получаваме 2,2 млн.лв. за първите два проекта от Инвестиционната програма за общините

  Получаваме 2,2 млн.лв. за първите два проекта от Инвестиционната програма за общините

     Кметът на общ

 • Десет абитуриенти получиха подкрепа за баловете си

  Десет абитуриенти получиха подкрепа за баловете си

     Десет абитури

 • Започна ремонт на НЧ „Селска любов 1898

  Започна ремонт на НЧ „Селска любов 1898" - с. Недан

     Официална цер

 • Над 50 коняри участваха в кушиите за Тодоровден в с. Върбовка

  Над 50 коняри участваха в кушиите за Тодоровден в с. Върбовка

     Над 50 коняри о

 • Детска площадка ще бъде изградена в с. Димча

  Детска площадка ще бъде изградена в с. Димча

     Рехабилитаци

Последни новини
 • Получаваме 2,2 млн.лв. за първите два проекта от Инвестиционната програма за общините
  Получаваме 2,2 млн.лв. за първите два проекта от Инвестиционната програма за общините Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството два договора за финансиране чрез Инвестиционната програма за общински проекти от националния бюджет за 2024 г. Първият проект е за ремонт и реконструкция на лекоатлетическа писта на стадион „Ганчо Панов" в Павликени на стойност 1 061 758 лв. без ДДС. Предвижда се реконструкция на кръговата лекоатлетическа писта - изграждане на четири коридора, всеки от които с широчина 1,22 м, като настилката ще е система от синтетична настилка 13 мм, положена върху асфалтова основа, която ще замени сегашната настилка от шамот. На пистата ще бъде изградена…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:45 в Брой 7 (985) / 2024
 • Десет абитуриенти получиха подкрепа за баловете си
  Десет абитуриенти получиха подкрепа за баловете си Десет абитуриенти, които са в неравностойно положение, сираци и полусираци, получиха дарение – помощ за бала си, от местната власт и представители на бизнеса от Павликени. Инициативата се провежда от 2012 г. под егидата на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов и досега са подпомогнати общо 82 ученици. Възпитаниците на двете павликенски средни училища - ПГАТ „Цанко Церковски“ и СУ „Бачо Киро“, получиха подкрепата на дарителите. Те предоставиха средства на всеки от младежите, за да могат да се подготвят по-добре за своите балове и да изживеят заедно с връстниците си радостта от важното събитие. Кметът на община Павликени инж.…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:45 в Брой 7 (985) / 2024
 • 54 ученици създадоха плакати за водата
  54 плаката на тема „Как да пестим водата?“ или „Как да предотвратим замърсяването на водата?“ създадоха учениците от всички училища в общината. ТЕ вземат участие в конкурса, обявен от Об-щина Павликени, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Най-добрият постер ще бъде определен с гласуване във фейсбук страницата на вестник „Павли-кенски глас“, където е качен албум със всички участващи плакати. За целта всеки потребител трябва да постави „лайк“ под плакатите, които харесва най-много. Може да се постави реакция под пове-че от един плакат, а за определяне на…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:44 в Брой 7 (985) / 2024
 • Започна ремонт на НЧ „Селска любов 1898" - с. Недан
  Започна ремонт на НЧ „Селска любов 1898" - с. Недан Официална церемония „първа копка” даде начало на проекта „Ремонт на НЧ „Селска любов 1898" - с. Недан, общ. Павликени", финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група „Павликени - Полски Тръмбеш“, мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. С проектното предложение се предвижда да се извърши укрепване и ремонт на сградата на читалището в с. Недан, включително ремонт на покрива, частичен ремонт на външни мазилки, боядисване на фасадите и подмяна на дограма. Срокът за изпълнение на…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:43 в Брой 7 (985) / 2024
 • Над 50 коняри участваха в кушиите за Тодоровден в с. Върбовка
  Над 50 коняри участваха в кушиите за Тодоровден в с. Върбовка Над 50 коняри от общините Павликени, Левски, Летница, Сухиндол, Севлиево и с. Върбовка и Асеновци участваха в кушиите за Тодоровден, които се проведоха в с. Върбовка. Организаторите на традиционното събитие са Община Павликени, Кметство Върбовка и музеологът Диана Митева. То се организира с финансовата подкрепа на Община Павликени, Българското училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка и бизнесменът Мирослав Петков. Преди да започне кушията на центъра в с. Върбовка отец Герасим отслужи водосвет за здраве, благослови конете и ги захрани, докато те дефилираха пред публиката, гостите и журито. Кметът на село Върбовка Антон Антонов и кметът на община Павликени…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:42 в Брой 7 (985) / 2024
 • Детска площадка ще бъде изградена в с. Димча
  Детска площадка ще бъде изградена в с. Димча Рехабилитация на обществената зелена площ и изграждане на детска площадка започна в центъра на с. Димча. Първа копка направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов заедно с кмета на кметство Димча Иваничка Колева, изпълнителния директор на МИГ „Павликени - Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев и управителя на фирмата изпълнител на строителните дейности Николай Владков. Инвестиционното намерение на Община Павликени предвижда да бъде изцяло облагородена западната част на площадното пространство чрез изграждането на детска площадка и кътове за отдих. Децата в селото не разполагат с пълноценна площадка за игра, затова в обекта ще се изгради нова детска площадка, отговаряща на всички…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:41 в Брой 7 (985) / 2024
 • Мобилна станция ще мери въздуха в Павликени
  Измервания с мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух ще се проведат тази година в град Павликени. За това уведомява със свое писмо директорът на РИОСВ-Велико Търново. През миналата година Община Павликени изпрати писмо до Изпълнителната агенция по околната среда с искане град Павликени да бъде включен в годишния график за провеждане на измервания на качеството на атмосферния въздух във връзка с настоявания от гражданите, както и от няколко неправителствени организации от Павликени. Измерванията ще се проведат съгласно изискванията на Наредба 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и…
  Написана в Понеделник, 01 Април 2024 10:40 в Брой 7 (985) / 2024